2022 07 11

jau ir vėl - BUVO. Jau ir vėl smagiai pašurmuliavome ir atsisveikinome - IKI KITOS "Upės".

Viso to prisiminimui - keletas spalvotų akimirkų.


2022 05 04

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybinių kompetencijų stiprinimo mokymai


      2022 m. gegužės 10-11 d. Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Mokymų tikslas – gerinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybines kompetencijas ir skatinti jų kūrybišką bei inovatyvų mąstymą planuojant veiklas bei ieškant skirtingų finansinių galimybių joms organizuoti.
      Viešosios bibliotekos tampa vis vertingesnės ir reikalingesnės bendruomenės nariams, o jų paslaugų spektras auga ir plečiasi. Didėjant ir įvairėjant aplinkos informacijos srautams, kintant socialinei, kultūrinei ir ekonominei aplinkai bei keičiantis visuomenės poreikiams ir pačios visuomenės mentalitetui, keistis ir naujų raiškos ir įstaigos veiklų finansavimo formų turi ieškoti ir bibliotekos. Dėl to būtina nuolat atnaujinti ir stiprinti vis su naujais iššūkiais susiduriančių bibliotekų ir bibliotekininkų kompetencijas veiklų organizavimo, idėjų generavimo bei sutelktinio finansavimo galimybių paieškose.
      Anksčiau vykdyti panašaus pobūdžio seminarai, mokymai, išvažiuojamosios ir vietos konferencijos, buvo skirtos bibliotekininkų darbui su neįgaliaisiais gerinti, darbuotojų kompiuteriniam raštingumui, psichologiniam, meniniam, bendrakultūriniam ugdymui. Plungės viešosios bibliotekos-laikrodinės darbuotojai pastaruosius keletą metų teikia paraiškas ir koordinuoja arba būna partnere Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, taip įgydami naujų kompetencijų, kurias panaudoja tiesioginiame darbe, taip pat kompetencijų įgyja bei tobulėja kasmet įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos finansuojamus projektus. Tuo tarpu struktūrinių padalinių (miestelių ir kaimų) bibliotekininkai dažniausiai organizuoja veiklas savo gyvenamosiose vietose, į veiklas įtraukdami vietos gyventojus ir neteikia paraiškų į programas finansavimui gauti. Dėl to miestelių ir kaimų bibliotekininkams ypač aktualios sutelktinio finansavimo galimybės, kad būtų galima organizuoti veiklas, į kurias būtų įtraukiami vietos kolektyvai, mėgėjų meno grupės, skatinamos kūrybinės iniciatyvos, bendradarbiavimas tarp skirtingų miestelių ir sveika konkurencija.
      Organizuojant mokymus siekiama, kad miestelių ir kaimų bibliotekininkai ieškotų kuo įvairesnių, kūrybiškesnių, inovatyvesnių idėjų, jų įgyvendinimo būdų ir formų bei skirtingų galimybių jas finansuoti. Mokymai darbuotojams susidės iš dviejų dalių. Pirmoji mokymų diena bus skirta kūrybiškų ir inovatyvių idėjų generavimui. Bibliotekos darbuotojai dirbdami komandose ieškos kūrybiškų, inovatyvių ir visos komandos narius vienijančių idėjų, kurios galėtų būti įgyvendintos savo bendruomenėse rajono miesteliuose ir kaimuose. Antrąją mokymų dieną darbuotojai gilins žinias apie sutelktinį finansavimą, sužinos apie sutelktinio finansavimo platformas bei galimybes bibliotekai rasti finansavimą jas pasitelkus. Mokymus ves lektorė Gabija Bakutytė, UAB „Gluk media“ įmonės kūrybininkė, savo veikloje taikanti sutelktinio finansavimo modelius ir turinti didelę patirtį renginių planavimo, lėšų rinkimo, didelių grupių organizavimo, seminarų vedimo ir koordinavimo srityse. Neabejojame, kad mokymai paskatins kūrybinių raiškų įvairovę ir mokymų metu sugeneruotos idėjos bus įgyvendintos bibliotekos darbuotojų gyvenamose vietose, o į veiklas vėliau įsitrauks ir rajono bendruomenių gyventojai, kolektyvai, menininkai.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybės administracija.


LTK Logotipas       savivaldybe  logo biblioteka


2022 02 09

     Kartu su projekto partneriais džiaugiamės galėdami pristatyti CRISP internetinę svetainę www.crisp-project.eu, kurioje sutalpintos Europos kultūros organizacijų iniciatyvos, vykdytos pandemijos metu. CRISP („Kūrybiniai, novatoriški ir tvarūs praktiniai tyrimai padėsiantys besimokantiems suaugusiesiems iš naujo atrasti kultūros paveldą“) yra ES programos Erasmus+ finansuojamas projektas. Partneriai iš penkių Europos šalių atrinko ir aprašė daugiau nei 60 novatoriškų kultūros įstaigų projektų, iniciatyvų, skirtų kultūros paveldo institucijoms, suinteresuotoms šalims ir entuziastams. Šiuo novatoriškų kultūros paveldo atvejų rinkiniu siekiame praturtinti esamą paveldo programavimą, įkvėpti naujų idėjų atsiradimą ir stiprinti tinklus kultūros paveldo srityje ir už jos ribų.

     COVID pandemija skaudžiai paveikė visuomenę ir nieko nuostabaus, kad kultūros sektorius taip pat patyrė smūgį – ypač karantino laikotarpiais. Visgi, kartu tai buvo kūrybiškumo laikotarpis ne tik šiame, bet ir kituose sektoriuose. Daugelis organizacijų greitai ir novatoriškai prisitaikė prie pasikeitusių sąlygų ir atsiradusių ribojimų, išmoko užmegzti ryšį su savo auditorija ir rado naujų partnerių kitais būdais. Siekdami, kad šios idėjos nepasimestų, mes surinkome jas ir sutalpinome į internetinį tinklapį www.crisp-project.eu.
 

Skaityti daugiau...

2022 02 01

Sausio 26-29 dienomis CRISP projekto (Nr 2020-1-NL01-KA227-ADU-082996) partneriai paskutinį kartą susitiko Maltoje, nors susitikimo pabaigoje jau kalbėjome apie galimybę tęsti šį projektą teikiant kitą paraišką. Taigi galbūt šiuo, vos metus trukusiu projektu, tik apšilome kojas, o didieji atradimai ir tyrimai mūsų - projekto partnerių - dar laukia ateityje.
Susitikimą pradėjo projekto koordinatorių Quiosq institucijos atstovas Ilja Nieuwland. Jis pristatė metų laikotarpio pokyčius kultūros ir paveldo sektoriuje Europoje. Apžvelgė kas keitėsi, o kas liko taip pat. Pastebėjo, kad vis dėlto pokyčiai yra skirtingi ir unikalūs kiekvienoje šalyje, nes skiriasi vyriausybių požiūriai, strategijos, priemonės bei kompensacijos žalai atlyginti kultūros ir paveldo įstaigoms, gyvavusioms pandemijos laikotarpiu. Žinoma, mažėjantis lankytojų skaičius ir pajamų neapibrėžtumas buvo (ir tebėra) sunkus sektoriui. Nors, tiesą sakant, pandemija taip pat turėjo teigiamai formuojančią įtaką. Atsiradę nauji darbo būdai padidino prekių ir paslaugų asortimentą ir padėjo užmegzti naujus kontaktus. Daugelis institucijų pandemijos laikotarpiu turėjo permąstyti tikslus, tapti kūrybiškesnėmis, kurti naujus visuomenei palankius ir „patogesnius” projektus. Taip pat įstaigoms reikėjo labiau susimąstyti ir apie savo vietos bendruomenę ir jos poreikius. Visgi pastebėta, kad šiuo metu entuziazmas naujoms iniciatyvoms yra ženkliai mažesnis ir institucijos, o ypač muziejai, nepaliaujamai kalba apie biudžeto mažinimą ir niūrias ateities perspektyvas artimiausių metų laikotarpiui. Pastebėta ir tai, kad archyvai jau seniai buvo skaitmeninami, tačiau sunkiai viešai prieinami visuomenei, o atsiradus netikėtai pandemijai jie greitai persiorientavo ir tapo daug lengviau pasiekiami. Programos „Zoom“ ar „MS Teams“ egzistavo jau seniai, tačiau mažai kas  tokiomis susisiekimo priemonėmis naudojosi. Kilo klausimai, kiek iš tikrųjų mes turėjome sukurtų įrankių, virtualių galimybių, tačiau jas buvome „nuguldę giliai į stalčius“ ir nepaliaujamai kūrėme naujas priemones? Ar iš viso suvokėme (ir suvokiame) iki galo interneto galimybės, nors jį vartojame jau seniai?

Skaityti daugiau...