Chirurgo dr. Boriso Efroso archyvas

Dr. Borisas Efrosas

Borisas Efrosas talentingas lietuvių chirurgas, padaręs pirmąją, planinę širdies operaciją (1958 m.), nusipelnęs Lietuvos gydytojas, Vilniaus chirurgų ir Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų draugijų garbės narys, medicinos mokslų daktaras.
Gimė  1914 m. lapkričio 1 d. Plungės mieste, inteligentų žydų Gitos ir Izraelio Efrosų šeimoje. Tėvas - baigęs chemijos studijas Berlyno universitete, motina – gydytoja stomatologė. Borisas mokėsi Kauno gimnazijoje, o 1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1939 metais pradėjo dirbti chirurgu Kaune, vėliau Marijampolėje. 1941–1945 karo metais buvo Balchašo (Kazachstanas) ligoninės chirurginio skyriaus vedėju. 1945 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Vilniaus geležinkelininkų ligoninės vyriausiuoju chirurgu, vėliau šios ligoninės Chirurginio skyriaus vedėju. Vilniaus geležinkelininkų ligoninėje išdirbo  iki 1979 metų. Čia įdiegė tuometinius pažangiausius diagnostikos ir gydymo metodus, auklėjo ir mokė jaunus chirurgus, perduodamas jiems savo žinias ir patyrimą. 1949 metais B. Efrosas parašė disertaciją.
„B. Efrosas buvo didelio talento chirurgas, vienodai gerai operavęs krūtinės ląstos ir pilvo organus, atlikęs daug sudėtingų ortopedinių operacijų. 1968 metais dr. B. Efrosui pripažinta aukščiausia chirurgo kategorija. Per 40 chirurginio darbo metų, nepaisydamas portatyviniu rentgeno aparatu nudegintų rankų ir spindulinio dermatito, jis atliko daugiau kaip 12 000 operacijų. Dauguma jų buvo labai sudėtingos. Jis išmokė operuoti 25 chirurgus, buvo puikus mokytojas – reiklus, principingas, negailestingas aplaidumui“ – rašo jo buvusi kolegė Dalia Triponienė (kn.: Chirurgo gyvenimas. Vilnius, 2003).
Daktaras Borisas Efrosas mirė 2001 m. birželio 5 d. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.
Po jo mirties 2009 m. Plungėje Efrosų buvusio namo vietoje atidengta dr. Borisui Efrosui skirta atminimo lenta (finansavo Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas). Tų pačių metų  gruodžio 11 d. Boriso našlė Tatjana Efros Plungės viešajai bibliotekai saugoti ir tvarkyti perdavė asmeninį dr. B. Efroso archyvą.

Toliau publikuojame šio archyvo apyrašus:

1. Asmeniniai dokumentai.

2. Charakteristika. Biografija.

3. Nuotraukos.

4. Kvalifikaciniai dokumentai.

5. Darbo dokumentai, pažymos.

6. Personalinė pensija.

7. Pirmoji širdies operacija Lietuvoje.

8. Straipsniai apie dr. B. Efrosą laikraščiuose.

9. Apdovanojimai (1) .

9.  Apdovanojimai (2).

10. Premijos. Padėkos.

11. Pacientų laiškai. Kolegų atsiliepimai.

12. Laiškai.

13. Sveikinimai – šventiniai atvirukai, telegramos, darbiniai sveikinimai.

14. Oficialūs sveikinimai švenčių ir jubiliejų proga. Garbės raštai.

15. Oficialūs sveikinimai 60 jubiliejaus proga. Garbės raštai (didelio formato).

16. Medicininiai tyrimai (1).

17. Medicininiai tyrimai (2).

18. Medicininiai tyrimai (3).

19. Moksliniai tyrimai (4).

20. Darbo rankraščiai. Mokslinių straipsnių rankraščiai.

21. Medicininiai tyrimai (5).

22. Straipsniai, žinutės apie B. Efrosą įvairiuose leidiniuose ir knyga.

23. Juodraščiai.

24. Knygos rankraštis.

25. Dr. B. Efroso moksliniai darbai.

26. Fotografijos, skaidrės, ligonių ligų istorijos, dalis seno pranešimo.

27. Dr. B. Efroso pacientės ligos istorija.