Naujienos

2020 09 12

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, bibliotekoje įvyko kraštiečio, politinio kalinio, tremtinio, disidento, aktyvaus kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę kun. B.Bagužo 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Pranešimą perskaitė ir parodą pristatė Varnių vyskupystės muziejaus vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Jurgita Ivinskienė.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Jurgitai Ivinskienei už įdomų pranešimą, skaitmeninę parodą ir Plungės viešajai bibliotekai padovanotą knygą : „Kun. Brunonas Bagužas. Lietuvos piliečio kelias“ 
Nuoširdi mūsų padėka ir kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ nariui Algirdui Matui Duobliui už renginio metu Plungės viešajai bibliotekai padovanotus kun. Brunono Bagužo laiškus, rašytus A. M. Duoblio dėdei p. Stasiui Vaičiui į Čikagą ir originalią kun. B. Bagužo nuotrauką.

Parodą "Plungės kraštas kun. B.Bagužo archyve" galite aplankyti rugsėjo spalio mėn. bibliotekos darbo valandomis.


2020 09 07

Rugsėjo 5 d. bibliotekoje - laikrodinėje  pristatytos J. Balčiūnaitės nuotraukos apie dirbančius vaikus iš kelionių po Filipinus, Vanuatu, Fidžį ir Brunėjų. Taip pat vyko diskusija apie vaikų teises, priklausomybes ir emocinę gerovę Plungės rajone. Renginį moderavo žurnalistas Richardas Jonaitis. Kalbėjo Plungės šeimos klinikos „Inesa“ psichiatras, Evaldas Prišmontas, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose projektuose ir konsultuojantis jaunimą psichinės sveikatos klausimais. Parodą galite apžiūrėti iki spalio 2 dienos. Projektas finansuojamas iš Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų.


2020 08 10

Sėkmingai įgyvendinamas bendras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ žengia į baigiamąjį etapą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu per 36 mėnesius atnaujinta didžioji dalis viešosios interneto prieigos infrastruktūros nauja kompiuterine ir programine įranga, pagerintas interneto ryšys, didžiųjų miestų viešosios bibliotekos aprūpintos specialia įranga, skirta kūrybiškumui skatinti bei inžineriniams ir programavimo įgūdžiams lavinti. Daugiau nei 1200 Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų filialų (iš jų 1000 kaimiškose vietovėse) pasiekė nauja technika, sudaranti sąlygas vietos gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.
Lygiagrečiai vykdomas kitas Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio partneriai (asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka) rūpinasi vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklomis. Suburtos stiprios skaitmeninių lyderių ir konsultantų, e. skautų komandos, kurios visoje Lietuvoje savanorystės pagrindais padeda vietos bendruomenėms ir lankytojams tobulinti skaitmeninius įgūdžius.
Abu šie projektai glaudžiai susipina ir papildo vienas kitą.

Skaityti daugiau...

2020 07 21

Gruodžio mėnesį pristatysime pilną virtualią ekspoziciją - atgimusią laikrodinės oranžeriją! Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai, kuri finansavo antrąjį projekto etapą, jį pamažu pradedame įgyvendinti.
Turbūt žinote, kad ir dabar galite persikelti į XIX a. ir atsidurti M.M. Oginskio oranžerijoje? Šiuo metu ten „auga" tik vienas bananas :),  tačiau įgyvendinus 2-ąjį projekto etapą oranžerija bus „apsodinta" visa!
Netrukus pradėsime konsultacijas su projekto partneriais iš Kretingos muziejaus, Žiemos sodo bei KU Botanikos sodo. Bičiuliai iš šių įstaigų konsultuoja mus  XIX a. oranžerijų kūrimo klausimais. Jie patars, kokie augalai galimai augo dvarų oranžerijose, kokia tvarka jie buvo susodinti ir pan.
Ir dar ketiname įsigyti augalų muzikos klausymosi aparatus! Tai tokie aparačiukai, kurie turi jutiklius, jungiamus prie augalų lapų ir šaknų. Šių jutiklių pagalba per augalų muzikos klausymo aparatus yra girdimi augalų skleidžiami garsai!
Virtualūs dalykai ne visada atspindi tikrąją realybę, tačiau tikrai leidžia keliauti laiku.