Žymūs kraštiečiai

Plungės rajono žymių datų kalendorius - 2024 m.

 

525 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1499) Karklėnai (Nausodžio sen.).
470 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1554) Keturakiai (Žlibinų sen.).
460 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1564) Kuliai.
430 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1594) Šateikiai.
380 m., kai įkurta (1644) Žemaičių Kalvarijos parapinė mokykla.
280 m., kai Plateliuose pastatyta (1744) pirmoji bažnyčia.
270 m., kai Gegrėnuose pastatyta (1754) pirmoji bažnyčia.
220 m., kai įkurta (1804) Kulių parapinė mokykla.
220 m., kai įkurta (1804) Platelių parapinė mokykla.
145 m., kai pastatyti (1879) Plungės dvaro rūmai. Pastatė kunigaikštis Mykolas Oginskis.
105 m., kai įkurta (1919) Šateikių mokykla.
85 m., kai įkurta (1939) Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
75 m., kai įkurtas (1949) Plungės šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“.
70 m., kai įkurta (1954) Stanelių kaimo biblioteka (Paukštakių sen.).
70 m., kai įkurta (1954) Šateikių miestelio biblioteka.
60 m., kai buvo įkurta (1964) Plungės Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“.

 

Balandis


2 d. sukanka 80 m., kai gimė (1944) Kostas Slivskis – fotomenininkas, medžiotojas. Daugelio knygų apie medžioklę autorius. Gyvena Plungėje.
4 d. sukanka 165 m., kai gimė (1859) Juozas Grušys – knygnešys. Gimė Medsėdžių kaime (Platelių sen.). Gyveno Kuliuose.
4 d. sukanka 55 m., kai gimė (1969) Audrius Raizgys – Lietuvos lengvaatletis (trišuolis, šuolis į tolį), olimpinių žaidynių dalyvis, Lietuvos nacionalinio rekordo savininkas.
Gimė Plungėje. 1987 m. baigė Plungės 1–ją vidurinę mokyklą.

6 d. sukanka 415 m., kai mirė (1609) Merkelis Giedraitis – Žemaičių vyskupas, lietuvių raštijos rėmėjas. Nuo 1576 m. rezidavo Alsėdžiuose, ten ir mirė (palaidotas Varniuose).
6 d. sukanka 15 m., kai mirė (2009) Danutė Jurkaitienė – kaimo menininkė, dailininkė.
9 d. sukanka 20 m., kai mirė (2004) Paulius Jurkus – žurnalistas, rašytojas, dailininkas, lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas JAV. Gimė ir iki 1944 m. gyveno Žemaičių Kalvarijoje. Karo metais pasitraukė į Vakarus.
10 d. sukanka 60 m., kai gimė (1964) Liudas Ruginis – tautodailininkas. Gyveno ir dirbo Plungėje.
11 d. sukanka 70 m., kai gimė Valentinas Masalskis – profesorius, aktorius, režisierius. Dirba Klaipėdos universitete. Gyvena Kuliuose.
13 d. sukanka 60 m., kai gimė (1964) Vaino Brazdeikis – Švietimo informacinių technologijų centro direktorius, Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo prezidentas, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys. Gimė ir mokėsi Plungėje.
15 d. sukanka 85 m., kai gimė (1939) Stanislovas Domarkas – operos ir baleto teatro dirigentas. Gimė Merkelių kaime (Paukštakių sen.).
18 d. sukanka 135 m., kai gimė (1889) Petras Malakauskis – kunigas, saulutininkas. Gimė Mikytų kaime (Platelių sen.).
21 d. sukanka 75 m., kai gimė (1949) Domas Kaunas – Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros prof. emeritas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Gimė Šlepečių kaime (Paukštakių sen.).

20 d. sukanka 10 m., kai mirė (2014) Leonardas Tuleikis – dailininkas, tapytojas. 1978 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas. Gimė Babrungėnų kaime (Babrungo sen.).
20 d. sukanka 15 m., kai mirė (2009) Stanislava Andriuškaitė – tautodailininkė, dailininkė. Nuo 1945 m. gyveno ir dirbo piešimo mokytoja Plateliuose.
25 d. sukanka 175 m., kai gimė (1849) Mykolas Oginskis – kunigaikštis, mecenatas, kolekcionierius. Plungės dvaro savininkas (1873–1902). 1879 m. pastatydino Plungėje rūmus, sutvarkė parką, iniciavo naujos Plungės bažnyčios statybą.
30 d. sukanka 140 m., kai gimė (1884) Benediktas Andriuška – prozininkas, religinių raštų
rengėjas. Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).
30 d. sukanka 120 m., kai gimė (1904) Pranas Skersis – šaulys, dalyvavo Klaipėdos vadavimo kovose. Sveikuolių klubo „Santara” valdybos narys. Nuo 1939 m. gyveno Plungėje.