Vizija, misija, tikslai

VIZIJA

Bibliotekos vizija – Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra inovatyvi, sėkminga, draugiška skaitytojams, lankytojams ir aplinkai. Ji yra pripažinta ir atpažįstama pasaulyje kaip lyderiaujanti Lietuvos biblioteka, įsikūrusi unikalioje istorinėje aplinkoje.


MISIJA

Misija – teikti kokybiškas paslaugas, kurios tenkintų bendruomenės ir svečių poreikius švietimo, informacijos teikimo, kultūros srityse.


TIKSLAI
• Teikti kokybiškas, bendruomenės poreikius atitinkančias paslaugas, skatinti mokymąsi visą gyvenimą;
• Teikti informaciją apie bibliotekos paslaugas ir turimus išteklius;
• Gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir kurti naujas paslaugas, atitinkančias vartotojų poreikius;
• Užtikrinti esamų darbuotojų įgūdžių gilinimą ir kvalifikacijos kėlimą;
• Skatinti bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir tarptautiniais partneriais;
• Skatinti dalyvavimą kultūriniuose renginiuose;
• Veikloje naudoti inovatyvias technologijas;
• Dalyvauti nacionalinėse ir Europos Sąjungos finansuojamose programose;
• Formuoti draugišką ir turistams bei kitiems lankytojams patrauklią aplinką;
• Didinti bibliotekos, kaip įstaigos, įsikūrusios kultūros paveldo pastate, žinomumą, supažindinti su svarbiausiais vietovės istoriniais faktais;
• Rinkti, saugoti ir viešinti informaciją, susijusią su Plungės žydų istorija.