2021 m. IV ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2021 m. III ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2021 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2021 m. I ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas2020 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2020 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2020 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2019 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas


2019 m. III ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2019 m. II ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2019 m. I ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas


2018 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas


2017 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas