2017 06 27

2017 m. ATLIKTI PIRKIMAI


                   

2018 M. VYKDOMI PIRKIMAI

2019 M. VYKDOMI PIRKIMAI


2020 M. VYKDOMI PIRKIMAI
Nr.

Skelbimo data

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis

Pirkimo dokumentas

Pirkimo vykdytojas

1. .2020.01.15 Raštvedybos ir kanceriarinės prekės Mažos vertės pirkimas apklausos būdu LR VPĮ 2 str. 15d  Sąskaita - faktūra  Nijolė Stuopelienė
 2. 2020. 01.16  Gėlių pirkimo sutarties sudarymas  Mažos vertės pirkimas apklausos būdu  LR VPĮ 2 str. 15d   Sąskaita - faktūra  Nijolė Stuopelienė
 3.  2020.02.06.  Popieriniai spausdintiniai dokumentai, CD, DVD.  Mažos vertės pirkimas apklausos būdu  LR VPĮ 2 str. 15d   Sąskaita - faktūra  Zita Paulauskaitė
 4.  2020.02.13.  Iš knygos lenkų kalba 'Vanda' 3 puslapių vertimo į lietuvių kalbą pirkimas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu   LR VPĮ 2 str. 15d  Sąskaita -faktūra  Nijolė Stuopelienė
5. 2020.03.02. Lėktuvų bilietų įsigijimas  Mažos vertės pirkimas apklausos būdu  LR VPĮ 2 str. 15d Sąskaita -faktūra Gintarė Gurevičiūtė