Naujienos

2021 01 18

Naujus metus biblioteka pradeda dovanomis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka maloniai dovanoja Jums lustinių kortelių skaitytuvus.
Lustinių kortelių skaitytuvas reikalingas naudojantis asmens tapatybės kortele savo tapatumo patvirtinimui el. erdvėje ir dokumentų pasirašymui el. būdu .Daugiau informacijos apie tai atnaujintoje svetainėje - https://www.eid.lt
Čia rasite naudingos informacijos apie asmens tapatybės korteles, sužinosite, kaip naudotis asmens tapatybės kortele savo tapatumui patvirtinti elektroninėje erdvėje, kai paslaugos teikiamos internetu, o elektroninius dokumentus būtina pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naujajame tinklapyje galima rasti informaciją susijusią su ATK išdavimo tvarka, sertifikatų atnaujinimu, aktualių elektroninių paslaugų gavimu, reikalavimais ir patarimais saugumui užtikrinti ir pan.
Taigi, lustinių kortelių skaitytuvą nemokamai galite gauti viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (Parko g.7) ir Vaikų bibliotekoje (Laisvės al. 19).
Kviečiame pasinaudoti šia ypatinga proga!
Tel. pasiteirauti: 8 448 72372.


2021 01 13

Išėjo Zita, kolegė, bičiulė.
Zita gimė Gelgudiškių kaime, Raseinių rajone. Baigė Nemakščių vid. mokyklą, mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo lietuvių kalbos mokytoja Raseinių krašte. Apsigyvenusi Plungėje, mokė vaikus lietuvių kalbos Aleksandravo mokykloje. Čia subūrė vaikų teatriuką „Fata morgana“. Po to pradėjo dirbti Plungės viešojoje bibliotekoje bibliotekininke. Vėliau tapo direktorės pavaduotoja. Baigė studijas Klaipėdos universitete. Parengė ir įgyvendino daugelį projektų. Rinko medžiagą apie Lietuvos partizanus ir Plungės krašto žydų istoriją. Ne kartą lankėsi savo svajonių šalyje – Izraelyje. Rašė straipsnius. Už straipsnių ciklą „Žemaičių saulutės“ laikraštyje buvo apdovanota Atviros Lietuvos fondo premija. Prisidėjo atkuriant kultūros draugiją „Saulutė“ ir nuo 1991 m. pradėjus leisti laikraštį „Saulutė“, vėliau pavadintą „Žemaičių saulute“, rašė straipsnius kultūros ir istorijos temomis. Lietuvos Atgimimo pradžioje kartu su grupele jaunų idealistų įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Aktyviai dalyvavo įvairių nevyriausybinių organizacijų veikloje. Prisidėjo įkuriant klubą „Oginskių dvaro bičiuliai“, kuris rūpinosi kultūros paveldo saugojimu. Kartu su Žaliųjų klubu dalyvavo aplinkosaugos akcijose.
Gyvenimas – akimirka – tai, ką mes turim ir nuolat prarandam. Būsi dabar tik mūsų prisiminimų knygose. Ilsėkis ramybėje.


Plungės viešosios bibliotekos kolegos

Draugija „Saulutė“, „Žemaičių saulutės“ redakcija
Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“
Zitos draugai


2021 01 12

Mieli plungiškiai, sveikiname visus su Laivės gynėjų diena ir kviečiame prisiminti 1991 m. Sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir Plungėje.

Paveikslėlis1
2021 01 06

Skelbiamas konkursas Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.
2021-01-05
Konkursą skelbia: Plungės r. savivaldybės viešoji biblioteka; biudžetinė įstaiga, Parko g. 7, LT-90113 Plungė, tel. (8 448) 72373. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191124934.

Konkurso sąlygos