2021 09 23

Plungės viešoji biblioteka įgyvendina Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“ (WAAT). Rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. vyko projekto partnerių mokymai Kroatijos sostinėje Zagrebe. Mokymai suteikė žinių ir įgūdžių, kaip kurti trumpus filmus, kurie gali būti naudojami suaugusiųjų mokymui apie kultūros paveldo vertybes įvairiose Europos šalyse. Dalyviai ne tik išmoko pagrindinių vaizdo įrašų kūrimo principų, bet ir išbandė intelektinius produktus, sukurtus projekto metu. Vis labiau projektas padeda užmegzti naujus santykius su vietos suinteresuotosiomis šalimis kultūros paveldo srityje ir paruošiamieji darbai kuriant skaitmeninę talpą filmams dar labiau išplės šią patirtį.

Skaityti daugiau...

2021 09 10

Šių metų kovo mėnesį prisijungėme prie tarptautinio CRISP projekto, kurį koordinuoja Quiosq - ne pelno siekianti asociacija įsikūrusi Amsterdame, Nyderlanduose. Asociacijos misija yra šviesti visuomenę apie kultūros paveldo svarbą ir jo puoselėjimą.
Projekto partneriai:
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Plungė, Lietuva.
Graikų kultūros institutas. Atėnai, Graikija.
VisMedNet jaunimo ir suaugusiųjų besimokančių asociacija. Valeta, Malta.
EduVita nevyriausybinė organizacija (suaugusių šveitimas). Lečė, Italija.
Inholland taikomųjų mokslų universitetas. Haga, Nyderlandai.
Projektu siekiama dalintis gerąja/blogąja patirtimi tarp skirtingų kultūros paveldo institucijų, kurios pandemijos laikotarpių didžiąją dalį savo veiklų yra perkėlusios į virtualią erdvę. Taip pat bus tiriama partnerių šalių kultūros paveldo prieinamumo situacija, teikiami siūlymai ir mokymai dėl efektyvesnių ir tvaresnių paslaugų teikimo. Šį kartą susitikimas vyko Plungėje. Susitikimo metu kiekviena partnerė organizatorė pristatė savo šalių institucijų (muziejų, archyvų, meno įstaigų, bibliotekų ar pavienių institucijų) karantino metu vykdytas išskirtiniausias veiklas, projektus, gilinosi į pasirinktus įsimintiniausius šalių atvejus. Aiškinomės, kaip pandemijos metu įstaigos perorganizavo savo veiklas ir prisitaikė prie karantino sąlygų.


2018 05 03

„Amžius – ne kliūtis išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais,“ – drąsiai savo nuomone pasidalino Algirdas Vizgaudas (86 m.) iš Telšių. Šie ištarti žodžiai geriausiai apibūdintų įspūdžius ir patirtį, vykdant tarptautinį projektą „Senjorai ir skaitmeninės technologijos (Seniors@DigiWorld">Seniors@DigiWorld>)“. Šio projekto tikslas – paskatinti vyresnio amžiaus gyventojus, niekada nesinaudojusius internetu, susipažinti su skaitmeninėmis technologijomis t.y. planšetiniais kompiuteriais, jų galimybėmis bei pradėti jomis naudotis kasdieniame gyvenime.

Skaityti daugiau...

2018 05 02

Balandžio 7–15 dienomis Plungės Savivaldybės Viešosios bibliotekos surinkta komanda iš keturių Plungės jaunimo organizacijų: Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos „Krantas“, „Indigo“, „Interact“ ir Plungės skautų, vyko į Erasmus+ projektą Latvijoje, Murjani miestelyje (apie 40 km nuo Rygos). Projekte „Use Your Rights To Respect the Others“ („Naudok savo teises, kad galėtum gerbti kitus“) kartu su 7 lietuviais taip pat dalyvavo jaunuoliai nuo 16 iki 25 metų iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Gruzijos. Iš viso susirinko 34 jaunuoliai, kurie visas aštuonias projekto dienas angliškai diskutavo apie žmogaus teises jų šalyse.

Skaityti daugiau...