Vietos projektai 2023 m.

„Natūralių pievų atkūrimas Oginskių rūmų parke prie laikrodinės-oranžerijos“. Projektu siekiama atkurti dalį prie laikrodinės-oranžerijos augusių vertingų natūralių pievų, kurių biologinę įvairovę sunaikino dešimtmečius šioje vietoje vykdyta ūkinė veikla. Projektą finansuoja Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 1755.00 Eur.