Nacionaliniai projektai 2022 m.

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybinių kompetencijų stiprinimas". Projekto tikslas - gerinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų kūrybines kompetencijas ir skatinti jų kūrybišką bei inovatyvų mąstymą planuojant veiklas bei ieškant skirtingų finansinių galimybių joms organizuoti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 2250.00 Eur.


"Kintanti ir keičianti realybė - profesionalaus meno tyrinėjimai Plungėje". Projekto tikslas - suburti bendruomenę bendrai kultūrinei šviečiamajai veiklai - nevyriausybinės organizacijos bus sukviestos kartu išbandyti naujas kultūrinio tyrinėjimo patirtis. Tam, kad išmoktume būti ir kažką įdomaus ir naudingo veikti kartu, kad pajustume bendrystės galią ir naudą. Kad būtų nuveikti svarbūs darbai - suvoktas turimas turtas (ypatingi augalai ir žemaičių identitetas), išmokta naujų pažinimo būdų (analoginė fotografija, kaip ypatingas aplinkos stebėjimo ir fiksacijos būdas). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 5145.00 Eur.


"Kūrybinės iniciatyvos kultūros paveldo įprasminimui". Projekto tikslas - per kūrybines veiklas ir iniciatyvas įprasminti kultūros paveldo būtį, ugdyti vietos gyventojų kūrybinį potencialą, įtraukti bendruomenę į prasmingas veiklas, ugdyti kitokį suvokimą kas yra biblioteka ir ką joje galima veikti. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 9054.00 Eur.


"XXI a. neskubėjimo ciklas Upė". Projekto tikslas - suorganizuoti tradicinį XXI a. neskubėjimo ciklą Upę ir taip didinti profesionaliosios kultūros prieinamumą Plungės rajone. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 15600,00 Eur.


„Su knyga“. Projekto metu surengti susitikimai-edukacijos su rašytojais bei iliustratoriais: Vytautu Račicku, Danguole Kandrotiene, Selemonu Paltanavičium, Igne Zarambaite, Gediminu Beresnevičium, Egle Baliutavičiūte, Sigute Ach, Neringa Vaitkute. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 3620.00 Eur.


„Literatūriniai susitikimai Plungės viešojoje bibliotekoje“. Projekto metu surengti 5 susitikimai, į kuriuos buvo kviesta poromis: biblioteka rinkosi rašytojus, o savo kūrybos žinovus, moderatorius, kuris vestų pokalbį, rinkosi patys rašytojai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė. Projekto vertė - 4520.00 Eur.