Poezijos ir muzikos vakaras

2015 m. lapkričio 27 d.  Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7) įvyko poezijos ir muzikos  vakaras „Pavergė sielą padangė aukštoji“. Buvo skaitomi A. Ruseckaitės,  S.Nėries, J. Aisčio, K.Binkio, P.Širvio, S.Jesenino  ir kitų autorių kūriniai. Dalyvavo  skaitovė, Marijampolės kolegijos lektorė VIDA MICKUVIENĖ. Akordeonu grojo MANFREDAS LAMSARGIS (Plungės M.Oginskio meno mokykla, mokytoja Laima Jundulienė).