20. Darbo rankraščiai. Mokslinių straipsnių rankraščiai

     F. 2. B. 20.
1.    Moksliniai straipsniai (rankraščiai).
B. Efroso straipsnio „Новый способ создания предгрудинного искусственного пищевода при помощи филатовского стебля“ juodraštis, 1953 m. liepos mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba iš 14 lapų).
B. Efroso straipsnio „Новый способ создания предгрудинного искусственного пищевода при помощи филатовского стебля“ literatūros sąrašas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso straipsnio „Новый способ создания предгрудинного искусственного пищевода при помощи филатовского стебля“ kopijos ištrauka (1 originalas rusų kalba iš 10 lapų).
Literatūros sąrašas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Juodraštinis lapas (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
B. Efroso straipsnio „Новый способ создания предгрудинного искусственного пищевода при помощи филатовского стебля“ juodraščio ištrauka (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Rentgeno nuotrauka, 1982 m. spalio mėn. 8 d. (1 originalas rusų kalba).
Nuotrauka.
B. Efroso straipsnis „Новый способ создания пред грудинного искусственного пищевода при помощи Филатовского стебля“, 1953 m. liepos mėn. 5 d., straipsnis perbrauktas, antspauduotas  1953 m. liepos mėn. 21 d. ir 1953 m. liepos mėn. 12 d. datomis (1 originalas rusų kalba iš 5 lapų).
B. Efroso straipsnio „Новый способ оздания предргудинного искусственного пищевода при помощи Филатовского стебля“ juodraštis, 1953 m. liepos mėn. 5 d., (1 originalas rusų kalba iš 5 lapų).
B. Efroso daktaro medicinos mokslų darbo „Истоки развития хирургии сердца в Литве (1950-1965 m.)“, („Širdies chirurgijos plėtros ištakos Lietuvoje (1950-1965 m.“) juodraštis  1998 m., Vilnius (1 originalas rusų kalba iš 29 lapų).
B. Efroso straipsnio „Новый способ соединения глоточной и кишечной стомы с помощью Филатовского стебля при искусственном пищеводе“ kopija, 1955 m. (2 originalai rusų kalba po 14 lapų).
Pranešimo tezės „Методика применения танталового механического шва при резекциях желудка“, juodraštis, B. I. Efrosas ir V. A. Žigelis, 1973 m. spalio mėn. 30 d. (1 originalas rusų kalba iš 3 lapų).
Juodraštis „Mechaninės tantalo siūlės panaudojimas atliekant skrandžio rezekciją“, B. Efrosas (1 originalas lietuvių kalba iš 16 lapų).
B. Efroso straipsnio „Истоки развития хирургии сердца в Литве (1950 – 1965 m.)“ („Širdies chirurgijos plėtros ištakos Lietuvoje (1950 – 1965 m.)“) anotacijos juodraštis (1 originalas rusų kalba iš 4 lapų).
B. Efroso rankraštis, 1991 m. lapkričio mėn. 6 d. (originalas lietuvių kalba iš 8 lapų).
Juodraščiai (3 originalai rusų kalba po 1 lapą).
Efrosas, Borisas I. Танталовый механический шов при резекции желудка : [B. Efroso straipsnis apie Tantalo siūlę] // Publikuotas šaltinis neaiškus. – p. 76-78. (2 originalai rusų kalba iš 2 lapų).
B. Efroso autoreferato „Лечение трофических язв нижних конечостей пересадкой консервированного гомопластического сальника“ viršelis, 1949 m. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
B. Efroso, V. Žigelio, A. Benešiūno, I. Dauderio juodraštis „Механический аппаратный шов в хирургии желудка“(1 originalas rusų kalba iš 3 lapų).
2.    Medicininiai tyrimai.
Medicininio tyrimo metodo aprašymas, pasirašo B. Efrosas ir V. Žygelis (1 originalas lietuvių kalba iš 1 lapo).
Medicininė kaklo srities iliustracija su paaiškinimais (1 originalas rusų kalba).
Medicininė kaklo srities iliustracija piešta ranka (1 originalas).
Dirbtinės stemplės sudarymo schema, juodraštis rašytas ranka, pasirašo B. Efrosas, 1977 m. spalio mėn. 20 d. (1originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Knygos 163 psl. kopija (1 kopija rusų kalba).
Širdies pjūvio piešinys.
Oficialus brėžinys „Способ остеосинтеза медиального перелома шейки бедра трехлопастным гвоздем“, autorius B. Efrosas (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).
Dokumentas Состав больных хирургическ. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1942 m., 1943 m. sausio mėn. 13 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1944 m., 1945 m. sausio mėn. 11 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных Балхаш,  за 1943 m., 1943 m. liepos mėn. 26 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1945 m., 1945 m. balandžio mėn. 4 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1943 m., 1944 m. sausio mėn. 5 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1945 m., 1945 m. liepos mėn. 19 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельность хирург отд. Балхаш,  за 1946 m., 1946 m. balandžio mėn. 6 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельноеть хирург отд. Балхаш,  за 1944 m. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельноcть хирург отд. Балхаш,  за 1944 m., 1944 m. liepos mėn. 10 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
Dokumentas Состав больных хирургическ. отд. Балхаш; Оперативная деятельноcть хирург отд. Балхаш,  за 1946 m.,1946 m. balandžio mėn. 1 d. (2 originalai rusų kalba po 1 lapą).