Rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus

Bukantės dvarelis  randasi Godelių kaime, Šateikių seniūnijoje, Plungės rajone
Telefonas 8687 52836
Darbo laikas: trečiadieniais – sekmadieniais 11-18 val.
Bilieto kaina : suaugusiems -  5 litai, vaikams – 2 litai
 

Bukantė – viensėdis Godelių kaime, Plungės rajone. Tai rašytojos Julijos Beniuševičiūtės –Žymantienės (Žemaitės)  gimtoji sodyba.  1965 metais, minint rašytojos 120-ąsias gimimo metines, čia   įkurtas rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus. Senais laikais tai  buvo grafų Pliaterių palivarkas. Šiose vietose dvaras minimas nuo XVI a. kaip bajorų Bukončių valda, nuo jų kilo ir vietovardis. Nuo  XVIII a. pabaigos dalis Bukantės valdos priklausė Šateikių dvarui, kurį valdė grafai Pliateriai.
Bukantiškėje  labai gražios apylinkės: „didelis sodnas, aplinkui prūdas, pakalnėj malūnas; laukai, pievos, visur keliukai, topoliais apsvadinėti...“ – yra rašiusi Julija.  Žemaitė „Autobiografijoje“,  glaustai papasakoja apie savo tėvo  bajoro  Antano Beniuševičiaus ir  motinos Julijanos Sciepuraitės, taipgi bajoraitės, bei keturių jų dukterų - Emilijos, Petronėlės, Julijos ir Juzefos - gyvenimą Bukantiškės dvarelyje: „Rašyti mama nemokėjo, tik ant knygos skaitė, bet savo bajorišką kilimą ir lenkišką kalbą labai gerbė. Mus savo vaikus, dabojo, kad lenkiškai kalbėtumėm, lenkiškas knygas liepė skaityti.  Mano tėvai pas grapą Plioterį ištarnavo daugiau dešimt metų:  tėvas  - urėdu, motina – gaspadine. Baudžiauninkai (lažininkai) nudirbo laukus, o dvarely gyveno tik tėvai, samdyta  mergaitė ir piemuo bandai ganyti ir žiemą šerties.“
Julija Beniuševičiūtė gimė 1845 metais ir Bukantės dvarelyje gyveno iki 12 metų. Paskui iškeliavo pas giminaičius  į Šėmų dvarą mokytis ir įgyti gyvenimiškos patirties.  Vaikystės, kuri prabėgo  mažame senų medžių paunksmėje susigūžusiame  Bukantės dvarelyje, prisiminimus rašytoja  yra aprašiusi savo knygoje „Autobiografija“ . 
Pasinaudojant  ES 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 2009–2012 m., buvo  įgyvendintas projektas „Bukantės dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms“. 2012 metais birželio  2 d.  lankytojams duris atvėrė restauruota rašytojos Žemaitės (1845 – 1921) tėviškė – Bukantės dvarelio ponų namas  su atstatytu tvartu ir svirnu.