Knygų pristatymai bibliotekoje

Gegužės 18 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko knygų "Kuršo aktai. Acta Curoniae" ir "Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos" pristatymas. Renginyje dalyvavo autorius istorikas Tomas Baranauskas ir asociacijos Žiemių pradas "Simkala" vadovas Andrius Bitaitis. Dėkojame knygų autoriui Tomui Baranauskui, kuris padovanojo bibliotekai savo puikias knygas.

Leidinys „Kuršo aktai. Acta Curoniae“ - projekto "Žiemgala XIII a. dokumentuose" trečioji dalis. Leidinyje skelbiami svarbiausi su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis susiję 1230-1254 m. dokumentai originalo ir lietuvių kalba, taip pat pateikiama glausta Kuršo nukariavimo XIII a. istorinė apžvalga, detalūs jo žemių žemėlapiai pagal 1253 m. dalybų aktus, išsamūs skelbiamų aktų geografiniai ir istoriniai komentarai. Knygoje „Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos“ nagrinėjamas Lietuvos istorijoje nepelnytai užmirštas 1287 m. kovo 26 d. įvykęs Garuozos mūšis ir jo istorinis kontekstas, taip pat skelbiami šį mūšį aprašantys XIII-XVIII a. šaltiniai su vertimais į lietuvių kalbą. Knygoje pateikiami argumentai, rodantys, kad Garuozos mūšio ir po jo iki 1290 m. vykusių kovų dėka Vokiečių ordinas buvo priverstas pasitraukti iš Žiemgalos, o pusė istorinės Žiemgalos teritorijos iki šiol tebėra Lietuvos valstybės sudėtyje. Visa tai leidžia Garuozos mūšį suvokti, kaip vieną reikšmingiausių Baltijos kryžiaus žygių mūšių ir naujai pažvelgti į iki šiol menkai pažintą XIII a. paskutinio ketvirčio Lietuvos istoriją.
Kviečiame visus, besidominčius baltų ir Lietuvos istorija!