Informacijos, inovacijų ir mokymo centras

Darbo laikas:

  

Pirmadieniais-ketvirtadieniais         8 - 17 val.

Penktadieniais                                8 - 15.45 val.

Šeštadieniais-sekmadieniais          nedirbame

   

Tel.: +370 448 71393

El.p.: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 
Skyriaus vedėja                                                                              Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Virginija Liutikaitė                                                                             Tel.: +370 448 71393  

                                                                                                         Mob.: +370 682 09067

   

Vyresn. bibliotekininkė                                                                  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Violeta Mikalauskienė                                                                      Tel.: +370 448 71393

   

Kompiuterinių sistemų inžinierius                                              Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Gražvydas Šaltupis                                                                          Tel.: +370 448 71433

   

Kultūrinės veiklos vadybininkė                                                    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Rūta Antanavičiūtė                                                                           Tel.: +370 448 71496
   

Edukatorius                                                                                    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Paulius Gadeikis                                                                              Tel.: +370 448 72375

   

Kultūrinės veiklos vadybininkė (viešinimui)                               Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Audronė Petreikė                                                                              Tel. +370 684 33914

   

Specialistė projektinei veiklai                                                       Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Indrė Antanavičienė                                                                          Tel.: +370 673 64914
 


Skyriaus uždaviniai:

1. Skleisti žinias, idėjas ir informaciją, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

2. Plėtoti elektronines bibliotekų paslaugas, kurios apima kultūros paveldo skaitmeninimą, skaitmeninių vietos informacijos duomenų bazių kūrimą, gyventojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymą ir kitas elektroninėmis priemonėmis teikiamas bibliotekų paslaugas.

3. Plėtoti profesinį bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

4. Dalyvauti įvairiose programose ir projektuose, organizuoti su Viešosios bibliotekos veikla susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.

5. Koordinuoti ir organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

6. Rengti ir įgyvendinti projektus, siekiant diegti inovacijas, kurti naujas ar tobulinti esamas paslaugas, gerinti vartotojų aptarnavimo ir paslaugų kokybę.

    

Skyriaus funkcijos:

1. Populiarinti Plungės viešąją biblioteką, jos teikiamas paslaugas, bendradarbiauti su vietine, respublikine ir tarptautine spauda, platinti informaciją apie Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių veiklą, viešinti ją per žiniasklaidos priemones.

2. Organizuoti, vykdyti ir koordinuoti projektinę veiklą, papildomo finansavimo paieškas, teikiamų paslaugų kokybės ir kitus tyrimus, jų analizę ir apibendrinimą.

3. Organizuoti, vykdyti ir koordinuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kompiuterinio raštingumo mokymus rajono gyventojams, konsultuoti struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo klausimais.

4. Prižiūrėti interneto svetainę, užtikrinti jos funkcionavimą bei atitikimą LR Vyriausybės nutarimu patvirtintiems bendriesiems reikalavimams valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms, pagal kompetenciją rengti informaciją bibliotekos interneto svetainei, koordinuoti informacijos teikimą ir nuolatinį atnaujinimą.

5. Rengti įvairios tematikos parodas, organizuoti ir pristatyti kultūrinius ir švietėjiškus renginius, edukacines programas.

6. Sistemingai teikti informaciją vartotojų pageidaujama tema, organizuoti gyventojų informacinį aptarnavimą.

7. Bendradarbiauti su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo, kultūros ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis.