Vartotojų aptarnavimo skyrius

Tel.: +370 448 72372

El. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Skyriaus vedėja

Genovaitė Matevičiūtė

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

     

Vyresn. bibliotekininkė

Valentina Žukauskaitė

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

     

Vyresn. bibliotekininkė

Dalia Domarkienė

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

     

Vyr. bibliotekininkė                                                                            

Otilija Juozapaitienė

Tel.: +370 448 71371

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Skyriaus uždaviniai:

1. Organizuoti vartotojų poreikius atitinkantį aptarnavimą, aprūpinimą informaciniais ištekliais bei paslaugomis.

2. Kaupti, tvarkyti ir saugoti informacijos išteklių bei krašto ir kraštotyros dokumentų fondus ir vartotojams suteikti prieigą prie jų.

3. Inicijuoti ir organizuoti Viešosios bibliotekos kultūrinius, edukacinius, skaitymo skatinimo renginius.

4. Ruošti ir įgyvendinti projektus, siekiant diegti inovacijas, kurti naujas ar tobulinti esamas paslaugas, gerinti vartotojų aptarnavimo ir paslaugų kokybę.

5. Organizuoti bibliografinį kraštotyros darbą, kaupti, sisteminti kraštotyros medžiagą apie Plungės rajoną ir jo žmones, kurti ir tvarkyti kraštotyros duomenų bazes, rūpintis kraštotyros informacijos naudojimu ir sklaida.

    

Skyriaus funkcijos:

1. Formuoti Skyriaus dokumentų fondą, tvarkyti, saugoti ir populiarinti sukauptus dokumentus.

2. Aptarnauti skaitytojus, supažindinti juos su aptarnavimo tvarka, informuoti juos apie Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas.

3. Tirti ir analizuoti, apibendrinti vartotojų poreikius ir teikti pasiūlymus dėl fondų komplektavimo ar papildymo, paslaugų vartotojams gerinimo Viešosios bibliotekos direktoriui.

4. Dalyvauti ir vykdyti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir akcijas; teikti ir įgyvendinti projektus, dalyvauti Viešosios bibliotekos projektinėje veikloje.

5. Kompetencijos ribose bendradarbiauti su Plungės rajono švietimo, kultūros įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis.

6. Kaupti kraštotyros dokumentų fondą ir informaciją apie dokumentus, susijusius su Plungės rajonu.

  

Skaitytojai aptarnaujami:

abonemente (per 45 tūkst. spaudinių fondas, knygų išdavimas į namus, atsakymai į skaitytojų užklausas, informacijos paieška e.kataloge, knygų skolinimasis iš kitų šalies bibliotekų, knygomato paslauga, literatūrinių renginių organizavmas).

periodikos skaitykloje (daugiau nei 100 pavadinimų laikraščių ir žurnalų, informaciniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai, kopijavimo paslaugos).

- kraštotyros skaitykloje (medžiaga apie Plungės krašto istoriją ie niūdieną, žymius kraštiečius, dailininko Juozo Bagdono archyvas, medicinos mokslų daktaro Boriso Efroso archyvas, bibliotekos nuotraukų archyvas, reti spaudiniai).

  

Skaitytojų aptarnavimo tvarka numatyta „Naudojimosi biblioteka taisyklėse“.

Daugiau informacijos rasite paspaudę ČIA.