2020 04 09

Garsūs žemaičiai kalba Žemaitijai. Projektas skirtas 2019-iesiems, Žemaitijos metams, paminėti. Tikslas – literatūra ir kitomis meno formomis prisidėti prie rajono gyventojų, Žemaitijos ir žemaitiškumo atminties, etninių šaknų, savivokos bei savigarbos puoselėjimo. Įgyvendinant projektą, organizuoti du renginiai: susitikimas su istorike, rašytoja Gražina Sviderskyte (knygos „Lituanica: nematoma pusė“ pristatymas) ir vakaras, skirtas Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti – susitikimas su fotografe Inta Ruka bei jos parodos „Mano krašto žmonės“ pristatymas. Projekto vertė – 300 Eur.


Muzikos, legendų ir vaizdų sąlytis grafų Zubovų pilaitėje. Projekto tikslas – paminėti Plungės viešosios bibliotekos 80-mečio jubiliejų ir septynerių metų sukaktį, kai biblioteka yra įsikūrusi grafų Zubovų statydintoje pilaitėje-laikrodinėje. Vyko grafų Zubovų palikuonio Roko ir jo žmonos Sonatos Zubovų koncertas, plungiškio aktoriaus V. Rumšo skaitymai ir buvusių bibliotekininkų susitikimas, virtuali Plungės bibliotekos istorijos paroda. Projekto vertė – 600 Eur.


XXI a. neskubėjimo ciklas „Upė“. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuoti trys ciklo renginiai, kurių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija bei įvairiomis alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 1000 Eur.


Žemaitems api Žemaitėjė. Projektą įgyvendino Narvaišių filialas. Jam skirta suma – 100 Eur.


Didžioujamies žemaites gėmė. Projektą įgyvendino Grumblių filialas. Projekto tikslas – išlaikyti ir skatinti Žemaitijos žmones saugoti žemaitišką dvasią, nepamiršti tradicijų, didinti pasididžiavimo savo tarme ir tuo, kad esame žemaičiai, jausmą, supažindinti gyventojus su lankytinomis Žemaitijos vietomis. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Konferencija „Pranui Mantvydui – 125“. Projektą įgyvendino Gegrėnų filialas. Tikslas – paminėti Prano Mantvydo  jubiliejų, pristatant jį visai kaimo bendruomenei, supažindinti su jo biografija, veikla ir darbais. Puoselėti istorinę atmintį, ugdyti pagarbą bei pasididžiavimą gimtuoju kraštu. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Projektas skirtas Žemaitijos metams paminėti. Jį įgyvendino Alsėdžių filialas. Projekto metu vyko Irenos Stražinskaitės-Glinskienės ir Zitos Dargienės kūrybos vakarai. Skirta suma – 100 Eur.


Žemaitėškas kūrības vėliuotėnis. Projektą įgyvendino Aleksandravo filialas. Organizuota šventė, kurioje dalyvavo žemaitiškai kuriantys ir skaitantys literatai iš Plungės, Rietavo, Skuodo. Projektui skirta suma – 100 Eur.


2020 04 09

Kūrėjai Lietuvos šimtmečiui ir Žemaitijai. Projekto tikslas – pristatyti rajono skaitytojams naujausias lietuvių autorių knygas apie Žemaitijos žymiausius kūrėjus, ugdyti ir stiprinti žemaitiškumo savivoką, supažindinant su kaimyninės Latvijos literatūros kūrėjais. Įgyvendinant projektą, buvo organizuoti du renginiai: susitikimas su rašytoja A. Ruseckaite (knygos „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“ pristatymas) ir vakaras, skirtas Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti, kurio svečiai – poetai Knutas Skujeniekas ir Vladas Braziūnas. Projekto vertė – 300 Eur.


Plungės savivaldos 100-mečio istorija. Projektas buvo skirtas paminėti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį Plungėje. Surengta konferencija „Plungės savivalda Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“ ir paroda „Plungės savivaldos 100-mečio istorija plungiškių asmeniniuose archyvuose“. Projekto vertė – 500 Eur.


XXI a. neskubėjimo seansas „Upelis“. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Vyko poezijos skaitymai, slemo varžytuvės, dainuojamosios poezijos pasirodymai, šokio teatro PADI DAPI FISH spektaklio „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje“ ištraukos atlikimas. Projekto vertė – 500 Eur.


Žemaičių žemės etninės kultūros puoselėjimas. Tęstinis projektas, kurio tiksas - Žemaičių tarmės išsaugojimas, regiono kultūros paveldo puoselėjimas, išsaugojimas bei tradicijų savitumo išlaikymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko 3 renginiai. Projekto vertė – 300 Eur.


100 aitvarų Lietuvai. Projektą įgyvendino Grumblių filialas. Projekto tikslas – prisidėti prie kultūros sklaidos bei sociokultūrinės aplinkos gerinimo Grumblių kaime, siekiant mažinti socialinę atskirtį, stiprinti pilietinį aktyvumą bei Lietuvos valstybei reikšmingų 100-ųjų metinių įprasminimą. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Laiko knygą atvertus. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – paminėti Platelių bibliotekos veiklos 80-metį: surengti kraštotyros parodą ir suorganizuoti jubiliejinę bibliotekos gimtadienio šventę. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Šventinis vakaras „Gegrėnai šimtmečių kelyje“. Projektą įgyvendino Gegrėnų filialas. Tikslas – paminėti kaimo 765 metų jubiliejų, supažindinti su kaimo istorija, čia gyvenusiais žymiais žmonėmis bei jų darbais. Taip pat – skatinti jaunimo domėjimąsi savo krašto savitumu ir kultūriniu palikimu, gamtine aplinka, puoselėti istorinę atmintį. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Alsėdžių miestelio bibliotekai – 80 metų. Projektą įgyvendino Alsėdžių filialas. Skirta suma –100 Eur.


2020 04 09

Šventinis vakaras „Gegrėnų bibliotekai – 60“. Projektą įgyvendino Gegrėnų filialas. Tikslas – supažindinti su bibliotekos istorija, veiklos kaita, pasiektais rezultatais, pagerbti aktyvius skaitytojus ir renginių lankytojus, bibliotekos pagalbininkus bei rėmėjus. Projektui skirta suma – 100 Eur.


XXI a. tarptautinis neskubėjimo festivalis „Upė“. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuotas dviejų dienų festivalis ant Babrungo upės kranto, upėje, prie bibliotekos. Festivalio renginių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija ir įvairiomis alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 500 Eur.


Žemaičių žemės etninės kultūros puoselėjimas. Tęstinis projektas, kurio tiksas - Žemaičių tarmės išsaugojimas, regiono kultūros paveldo puoselėjimas, išsaugojimas bei tradicijų savitumo išlaikymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko 3 renginiai. Projekto vertė – 300 Eur.


„Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ knygos kelionė. Projektą įgyvendino Aleksandravo filialas. Knygos pristatymo renginio metu Aleksandravo ir aplinkinių kaimų gyventojai supažindinti su knygos kūrimo istorija ir sudarytoja J. Klietkute. Projektui skirta suma – 100 Eur.


2020 04 09

Praeinančio laiko fiksuotojai. Projektas skirtas trijų žymių plungiškių, fiksavusių praeinantį laiką savo fotografijose, jubiliejams: prof. I. Končiaus, fotografo A. Beresnevičiaus, fotografo V. Gaudiešiaus. Buvo parengtos parodos ir profesionalūs pristatymai Plungės viešojoje bibliotekoje. Projekto vertė – 950 Eur.


Žemaičių žemės etninės kultūros puoselėjimas. Tęstinis projektas, kurio tiksas - Žemaičių tarmės išsaugojimas, regiono kultūros paveldo puoselėjimas, išsaugojimas bei tradicijų savitumo išlaikymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko 5 renginiai. Projekto vertė – 1500 Eur.


Platelių miestelio biblioteka Lietuvos šimtmečio kelyje. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – istorinės atminties išsaugojimas: tinkamai paruošti ir pateikti visuomenei Platelių  bibliotekoje sukauptą istorinę medžiagą. Projektui skirta suma – 100 Eur.