Vietos projektai 2015 m.

Žvelgiu naujai. Projektą įgyvendino Platelių filialas. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi savo kraštu per fotografiją; surengta jaunimo fotografijų paroda. Projektui skirta suma – 50 Eur.


Vizualios informacijos pateikimo galimybės Aleksandravo bibliotekoje. Projektą įgyvendino Aleksandravo filialas. Už projekto lėšas įsigyti remėliai parodų eksponavimui. Projektui skirta suma – 50 Eur.