Tarptautiniai projektai 2018 - 2020 m.

HE.CO HEritage Valorization for small local COmmunities (HE.CO – „Paveldo“ valorizacija mažoms vietos bendruomenėms). Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos lėšų, projekto koordinatorius – Italijos nuolatinio mokymo centras Romoje. Projektu siekiama skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir naujų metodologijų plėtrą per informacines ir komunikacines technologijas (ICT), kurios stiprina vietos kultūros paveldą skirtingų Europos valstybių kontekste. 2019 m. vyko trys tarptautiniai partnerių susitikimai Romoje, Plungėje ir Amsterdame.  2020 m. vasarį – partnerių susitikimas Maltoje. Projekto vertė – 14 190 Eur.