2020 04 09

XXI a. neskubėjimo ciklas „Upė“ (tęstinis projektas), finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Plungės r. savivaldybės administracijos. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suorganizuoti trys ciklo renginiai, kurių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija ir alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 4700 Eur.


Atgyjanti XIX a. M. M. Oginskio oranžerija. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projektu įgyvendintas pirmasis etapas, kurio metu, pasirinkus žiūrovams priimtiniausią tašką, oranžerijos aplinka suskaitmeninta ir perkelta į 360 laipsnių erdvę. Ji transformuota iš esamos bibliotekos skaityklos į XIX a. oranžeriją, kurioje matosi atkurtos to meto sienos, lubos, grindys ir kiti aplinkos objektai. Taip pat atsiranda vienas augalas – bananas, turintis aprašymus lietuvių ir anglų kalbomis. Projekto vertė – 3960 Eur.


Geoturas Plungėje. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projektu sukurta „Geoturo“ trasa, kuri papildė Plungės išmaniojo parko turus. Tai 8 geolobių trasa (keturių, įkurdintų greta kultūrinių pastatų, ir keturių gamtinių). Radus visus ir surinkus aštuonias skirtingas medines monetas, Plungės viešojoje bibliotekoje galima pasiimti „Geocaching“ keliauninką („trackable“ monetą). Projektas pirmiausia skirtas mūsų miesto jaunimui, jaunoms šeimoms ir vyresniems nuotykių mėgėjams, vertinantiems aktyvų laisvalaikį. Taip pat – gausiai Lietuvos ir pasaulio geolobių ieškotojų bendruomenei. Tai – ir galimybė skatinti turizmą bei kultūros sklaidą mūsų mieste. Projekto vertė – 2720 Eur.


Saga apie Lietuvą. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projekto vertė – 2300 Eur.


Europos diena Plungėje. Projektas finansuotas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Projekto vertė – 1000 Eur.


„Mylėk Tėvynę už save daugiau...“ Juozui Tumui-Vaižgantui 150. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projektu buvo organizuota konferencija „Juozo Tumo-Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje“ ; Plungės parke, šalia bibliotekos, pastatytas Vaižganto suolelis su užrašu „Juozui Tumui-Vaižgantui 150“ ; pasodinti 25 ąžuoliukai rašytojo giraitėje Kuliuose, kad jubiliejiniais metais ten jų būtų 150; surengti Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleivių Vaižganto kūrybos skaitymai Kuliuose; suorganizuota konferencijos dalyvių ekskursija po J. Tumo-Vaižganto atminimo įamžinimo vietas Kuliuose. Projekto vertė – 3130 Eur.


Žemaičių festivalis Bukantėje. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Įgyvendino Aleksandravo, Platelių ir Šateikių filialai. Žemaičių festivalis vyko memorialiniame Žemaitės muziejuje. Dalyvavo 300 žmonių iš visos Žemaitijos. Projektu buvo siekiama parodyti Žemaitijos prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas per literatūros kūrėjų, tautodailininkų ir kitų kultūros žanrų išraiškas. Projekto vertė – 2400 Eur.


Knyga žemaičių kalba „So meilė Žemaitėje“. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos bei Rietavo savivaldybės administracijos. Knygoje pateikiamas Plungės bei Rietavo krašto kultūrinis paveldas, skirtas žemaitiškos krašto kalbos unikalumui išsaugoti, skirtas kultūrinei bei ugdomajai veiklai. Projektas pristatytas Žemaitijos regiono bibliotekose. Projekto vertė – 4400 Eur.


2020 04 09

Holograminis paveldas: inovacijos bibliotekoje – XIX a. pilaitėje-laikrodinėje. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“. Įsigytas lengvai transportuojamas holograminis ekranas, kuriame demonstruojamas 3D hologramų turas, atspindintis svarbiausius bibliotekos ir parko objektus. Sukurta nauja edukacinė programa. Projekto vertė – 7000 Eur.


Tu nežinai, kas bus rytoj: istorija atgyja 3D hologramose. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Projektu siekiama pristatyti plungiškiams ir miesto svečiams 3D hologramos principu paremtą, naujausių technologijų sprendimais sukurtą instaliaciją, prikeliant XIX a. laikrodinės-oranžerijos sodininko kalbantį atvaizdą 3D formatu. Holograma lengvai transportuojama, tinkama bibliotekos-laikrodinės reprezentavimui viešose vietose. Projekto vertė – 6900 Eur.


Vydūnas šiandien. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Įgyvendino Aleksandravo, Platelių ir Šateikių filialai. Projekto tikslas buvo priminti Vydūno idėjas ir išmintį, puoselėti žmonių dvasines vertybes, ugdyti tautiškumą, skatinti meninę  veiklą. Vyko išvažiuojamieji renginiai, kuriais suteikėme galimybę Vydūno idėjoms skleistis ne tik Mažojoje Lietuvoje, bet ir visoje Žemaitijoje. 6 renginiuose dalyvavo daugiau kaip 500 žmonių. Projekto vertė – 2400 Eur.


 Europos diena Plungėje. Projektas finansuotas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Projekto vertė – 1000 Eur.


2020 04 09

XXI a. tarptautinis neskubėjimo festivalis „Upė“. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Juo siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuotas dviejų dienų festivalis ant Babrungo upės kranto, upėje, prie bibliotekos. Festivalio renginių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija ir įvairiomis alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 2300 Eur.


Plungės išmaniojo parko objektų sklaida. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos, UAB „Vensva“, UAB „Strategas“, UAB „Maneda“. Projektu sukurtas virtualus Plungės išmaniojo parko turas, kuriame – 10 vnt. 360 laipsniu fotografuotų svarbiausių parko objektų, taip pat įsigyti akiniai turo peržiūrai. Parke sukurtas akmenų turas. Prie parko objektų pritvirtintos QR lentelės arba pastatyti akmenys, su juose įmontuotas QR kodais. Projekto vertė – 4500 Eur.


Rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir prelatas Konstantinas Olšauskas – XX a. pradžios švietėjai ir lietuvybės žadintojai. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Jo tikslas – minint dviejų žymių kraštiečių – rašytojos M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-ąsias gimimo ir prelato K. Olšausko 150-ąsias gimimo metines – supažindinti vietos bendruomenę su jų švietėjiška bei patriotiška veikla. Vyko dvi konferencijos Viešojoje bibliotekoje, skirtos M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai ir kun. Konstantinui Olšauskui. Aplankyta M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimtinė Keturakių kaime (Plungės r.) ir kun. prelato K. Olšausko kapas Plungės kapinėse. Projekto vertė – 1800 Eur.


TA vieta: liečiu, girdžiu, jaučiu – esu („žalieji“ pasimatymai). Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Jo vertė – 1700 Eur.


Europos diena Plungėje. Projektas finansuotas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Jo vertė – 1000 Eur.


2020 04 09

Dingstančio ir atgimstančio kultūros paveldo vaizdai Vlado Gaudiešiaus fotografijose. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Buvo atrinktos fotografo Vlado Gaudiešiaus fotografijos ir parengta paroda. Ji pristatyta Plungėje, Alsėdžiuose bei Žemaičių Kalvarijoje. Parodą pristatė menotyrininkė R. Jakštonienė. 40 išdidintų V. Gaudiešiaus fotografijų perduota į bibliotekos archyvą. Projekto vertė – 1800 Eur.


 Europos diena Plungėje. Projektas finansuotas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Jo vertė – 1000 Eur.