Nacionaliniai projektai 2017 m.

XXI a. tarptautinis neskubėjimo festivalis „Upė“. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Juo siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuotas dviejų dienų festivalis ant Babrungo upės kranto, upėje, prie bibliotekos. Festivalio renginių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija ir įvairiomis alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 2300 Eur.


Plungės išmaniojo parko objektų sklaida. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos, UAB „Vensva“, UAB „Strategas“, UAB „Maneda“. Projektu sukurtas virtualus Plungės išmaniojo parko turas, kuriame – 10 vnt. 360 laipsniu fotografuotų svarbiausių parko objektų, taip pat įsigyti akiniai turo peržiūrai. Parke sukurtas akmenų turas. Prie parko objektų pritvirtintos QR lentelės arba pastatyti akmenys, su juose įmontuotas QR kodais. Projekto vertė – 4500 Eur.


Rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana ir prelatas Konstantinas Olšauskas – XX a. pradžios švietėjai ir lietuvybės žadintojai. Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Jo tikslas – minint dviejų žymių kraštiečių – rašytojos M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 140-ąsias gimimo ir prelato K. Olšausko 150-ąsias gimimo metines – supažindinti vietos bendruomenę su jų švietėjiška bei patriotiška veikla. Vyko dvi konferencijos Viešojoje bibliotekoje, skirtos M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai ir kun. Konstantinui Olšauskui. Aplankyta M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimtinė Keturakių kaime (Plungės r.) ir kun. prelato K. Olšausko kapas Plungės kapinėse. Projekto vertė – 1800 Eur.


TA vieta: liečiu, girdžiu, jaučiu – esu („žalieji“ pasimatymai). Projektas finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Jo vertė – 1700 Eur.


Europos diena Plungėje. Projektas finansuotas Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Jo vertė – 1000 Eur.