CRISP projekto partnerių susitikimas Atėnuose

„Jeigu tikrai nori patekti į Olimpo kalną, neabejok, kad kiekvienas žingsnis veda tave jo pusėn – ir to bus gana“ – Sokratas

Lapkričio 9-11 d. Atėnuose, Graikijoje, vyko projekto CRISP partnerių susitikimas ir mokymai, kuriuose dalyvavo ir Plungės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkės Gintarė Gurevičiūtė-Gailė ir Rūta Antanavičiūtė. Susitikimo metu vyko ne tik praktiniai užsiėmimai, kartu buvo aptariama projekto eiga, tolimesni žingsniai, projekto tęstinumo galimybės. Organizatoriai – Graikijos kultūros ir mokyklos gyvenimo bei švietimo muziejaus atstovai.

Pirmąją dieną partneriai dalijosi praktiniais pavyzdžiais, kaip kultūros organizacijos partnerių šalyse pritaikė savo veiklas pandemijos metu. Kiekvienas partneris turėjo aprašyti ir pristatyti po penkis tokius pavyzdžius, kurių aprašymai, kartu su likusiais penkiais, bus įkelti į sukurtą skaitmeninę platformą. Praktinio užsiėmimo metu Nyderlandų partnerių iš Quiosq atstovė Nina Kaiser pristatė aktualias teorijas ir modelius, siekiant įvertinti lankytojų patirtį. Buvo nagrinėjamos kultūros įstaigų lankytojų ir kultūros produktų naudotojų patirtys, ypač atkreipiamas dėmesys į skirtingus jų vaidmenis. Pritaikydami teoriją, partneriai pristatė konkrečius savo šalies pavyzdžius iš lankytojo/naudotojo perspektyvos. Po jų vyko diskusijos apie įvairius lankytojų/naudotojų lūkesčius, skirtingas patirtis, įvertinti atvejų aprašymai. Visi partneriai pritarė, kad kiekvienu atveju yra siekiama sumažinti „atstumą“ tarp kultūros institucijų ir jų lankytojų/produktų naudotojų. Įgytas žinias partneriai pritaikys rengdami likusius atvejų aprašymus.

Antrąją susitikimo dieną buvo pristatyta ir aptarta projekto metu sukurta skaitmeninė platforma, jos funkcionalumas, nauda ir perspektyvos. Joje bus talpinami atvejų, kaip kultūros organizacijos pritaikė savo veiklas pandemijos metu, aprašymai. Atsižvelgiant į partnerių pastebėjimus ir siūlymus, skaitmeninė platforma bus tobulinama, o viešai prieinama ji bus kitų metų pradžioje. Suinteresuotos organizacijos galės ne tik atrasti gerosios patirties pavyzdžių ir, galbūt, juos pritaikyti savo veikloje, bet ir patys pasidalinti savo patirtimi. Už skaitmeninės platformos sukūrimą ir jos tobulinimą atsakingas projekto koordinatorius Quiosq, Nyderlandai.

Paskutinioji susitikimo diena buvo skirta projekto įgyvendinimo ir tolimesnių žingsnių aptarimui. Po praktinių užsiėmimu, vedami gido, partneriai turėjo galimybę aplankyti žymiąsias Atėnų vietas – Akropolio archeologinę vietovę, Akropolio muziejų. Kitas ir, turbūt, finalinis projekto partnerių susitikimas numatytas Maltoje.

Plungės viešoji biblioteka „Erasmus+“ tarptautinės partnerystės projektą „Kūrybiniai, novatoriški ir tvarūs praktiniai tyrimai padėsiantys besimokantiems suaugusiesiems iš naujo atrasti kultūros paveldą“ (CRISP) įgyvendina nuo 2021-03-01. Numatyta projekto pabaiga 2022-02-28, projekte dalyvauja šalys partnerės: Nyderlandai, Malta, Italija, Graikija ir Lietuva. Projektu siekiama dalintis gerąja/blogąja patirtimi tarp skirtingų kultūros paveldo institucijų, kurios pandemijos laikotarpiu didžiąją dalį savo veiklų yra perkėlusios į virtualią erdvę. Bus tiriama partnerių šalių kultūros paveldo prieinamumo situacija, organizuojami mokymai dėl efektyvesnių ir tvaresnių paslaugų teikimo bei teikiami siūlymai, kaip kultūros paveldo įstaigų paslaugas padaryti prieinamesnėmis mažiau įgūdžių arba ribotus ekonominius išteklius turintiems asmenimis.

Projekto naujienas galite sekti: https://www.facebook.com/crispprojectnet/
#adulteducation #erasmus #crispproject #crisp
Research on Creative, Innovative, and Sustainable Practices to get adults (back) in touch with heritage (2020-1-NL01-KA227-ADU-082996).

Kultūrinės veiklos vadybininkė
Rūta Antanavičiūtė