Nauja knyga


Lapkričio 30 d.  Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 5C) vyko knygos "Plungės Palazzo Vecchio: nuo grafų Zubovų pilaitės iki bibliotekos (1846-2012)" pristatymas. Leidinį išleido Plungės viešoji biblioteka, spausdino Klaipėdos spaustuvė “Druka”. Knygos leidimą dalinai finansavo Kultūros rėmimo fondas, Plungės Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugija, UAB „Plungės Jonis“, plungiškis verslininkas Petras Beinoras. Knygos pristatymoe dalyvaus knygos sudarytojai, leidėjai, spaustuvės „Druka“ atstovai.

Nuo birželio iki rugsėjo mėnesio kultūros savaitraščio „Žemaičių saulutės“ numeriuose (Nr. 5 (683), Nr. 7 (685), Nr. 8 (686), Nr. 9 (687), Nr. 10 (688), Nr. 11 (689)) buvo spausdinamas tęstinis straipsnis „Plungės Palazzo Vecchio: nuo grafų Zubovų pilaitės iki Viešosios bibliotekos (1846-2012)“. Savaitraščio skaitytojai susipažino su turima medžiaga apie parke esančią laikrodinę. Panaudodama šią  medžiagą Plungės viešoji biblioteka rengė knygą, kad į naują biblioteką įžengtų su leidiniu apie pastatą, kuriame įsikurs. Leidiniui medžiaga pradėta rinkti 2011 m., kai vyko pirmieji laikrodinės restauravimo darbai. Tada archeologai tyrinėjo laikrodinės ir buvusios oranžerijos pamatus, kasinėjo pastato teritoriją, restauratoriai atstatinėjo seną XIX a. pastatą, o bibliotekininkai kūrė viziją gražios knygos apie paveldo objektą į kurį netrukus įsikels. Buvo parašytas projektas, kurį dalinai finansavo Kultūros rėmimo fondas, prie šio leidinio finansavimo prisidėjo ir rėmėjai Plungės Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugija, UAB „Plungės Jonis“, plungiškis verslininkas Petras Beinoras, Plungės kultūros draugija „Saulutė“ nemokamai spausdina knygos reklamą.

Ir štai pagaliau sulaukėme dienos, kai ilgą laiką parke stovėjusi apleista laikrodinė, restauruota. Į ją įsikėlusi Plungės viešoji biblioteka turi knygą apie šio gražaus pastato istoriją. Knygą spausdino Klaipėdos spaustuvė „Druka“, dizainerė Sigita Raudienė. Viršelį puošia fotografo Algimanto Verkio nuotrauka. Knyga gausiai iliustruota net devynių autorių fotografijomis. Joje taip pat yra ir senų XX a. pradžios fotografijų bei fotografijų iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Žemaičių dailės muziejaus. Prie pagrindinio teksto yra nurodomos visos išnašos, kad skaitytojas matytų mums žinomus šaltinius bylojančius apie grafus Zubovus ir laikrodinę. Šiame leidinyje yra įdėtas ir etnologo Liberto Klimkos straipsnis apie pilaitės bokšto laikrodžio mechanizmą, kurį jis tyrinėjo dar 1969 m. Taip pat joje rasime archeologo Broniaus Dakanio 2011 m. vykdytų laikrodinės ir oranžerijos archeologinių tyrimų aprašymą. Knygos santrumpa išversta į keturias užsienio kalbas (anglų, vokiečių, lenkų ir rusų) supažindins su Plungės parke esančiu paveldo objektu užsienio turistus ir Plungės svečius. Po visų tekstų palikti puslapiai užrašams. Šie puslapiai simboliškai iliustruoti projekto „Kūrybinė integracija: knygrišybos, atvirlaiškio ir teksto kūrybos pradmenys“ metu parengtomis iliustracijomis, skirtomis pilaitės laikrodžiui tarsi laukia daugiau atsiveriančių šaltinių, daugiau faktų, kuriuos galima būtų užrašyti patiems skaitytojams. Knygos gale yra Zubovų giminės genealoginis medis, kuriame paryškintos asmenybės, galėjusios turėti Plungės valdas. Šį genealoginį medį sudarė Vladimiro Zubovo (1862-1933) provaikaitis Dainius Šukys. Nauja Plungės viešosios bibliotekos knyga dabar laukia pristatymo, kuris vyks lapkričio 30 d. 16.30 val. Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko 5 C). Pristatymo metu galima bus susitikti su knygos sudarytojais, spaustuvės darbuotojais, fotografais. Tikimės pakviesti visus, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šios knygos parašymo ir išleidimo.

Knygos sudarytojai dėkoja už paramą: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondui; Plungės Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugijai bei draugijos pirmininkei Juditai Stankutei; UAB „Plungės Jonis“; plungiškiui verslininkui Petrui Beinorui; Plungės kultūros draugijai „Saulutė“.

Otilija Juozapaitienė Vyr. bibliografė