2013 10 22

          Žvarboką, tačiau saulėtą rudens dieną, pradinių klasių mokinukai, vadovaujami mokytojos Jūratės Adomavičienės, rinkosi į miestelio biblioteką. Bibliotekoje vyko netradicinė dailės pamoka.

Pirmiausia vaikai pakalbėjo apie rudenį, aptarė šiam metų laikui būdingus požymius. Po diskusijų vaikai ėmėsi darbo, nes aptartus ir matytus vaizdus reikėjo pavaizduoti baltame popieriaus lape. Vaikai labai nuoširdžiai pasistengė ir savo piešinėliais papuošė bibliotekos erdvę, o kad piešinėliams nebūtų liūdna dar atnešė keletą kompozicijų iš savo daržo.                                   

               Vyr. bibliotekininkė Laima Butrimienė


2013 10 16

Spalio 6 dieną Plungės rajone lankėsi žinomas parapsichologas, tapytojas, fotografijos meistras Vladimiras Azanovas su žmona Danute.  Aleksandravo kaimo bibliotekoje buvo atidaryta autoriaus tapytų paveikslų paroda.

Moterų klubo "Atgaiva" narės žavėjosi spalvingais autoriaus darbais ir susitikimo metu apipylė parapsichologą daugybe klausimų. Ši paroda bus keliaujanti. Ja savo bibliotekų lankytojus galės džiuginti visos rajono bibliotekos.  Tą dieną svečiai dar  aplankė Plungės Oginskio dvaro parką, bei svečiavosi Plateliuose, kur ekskursiją vedė bibliotekininkė Aušra Vilienė.


2013 10 02

Gali atimti aukso žiedą, žemę,

Vardus pakeisti ar sugriaut namus,

Nieks neatims kalbos: ji – mūsų penas,

Sielos pašvaistė, džiuginanti mus.


Janina Štrimaitienė „Kalbos skrynia“


 Rugsėjo 26 d. Stanelių kaimo bibliotekoje paminėta Europos tautų diena.

Šiemet pasirinkta tema „Žemaičiai“. Bibliotekoje  pristatyta knygų paroda skirta Žematijai, žemaičiams ir jų tarmei. Renginio ,, Kėkveins paukštis savap geid‘‘ metu, pradinių klasių mokiniai su mokytojomis: Virgina Beniušiene, Vilija Bertašiene, Rima Tilvikiene, prisiminė kiek pasaulyje yra kalbų, bandė sveikintis kita kalba. Prisiminta, kad be mums žinomų kalbų yra ir gestų kalba, kad savą kalbą turi paukšteliai, gyvūnai. Pasakota apie tai, kad Lietuva yra unikalus kraštas pasaulyje pagal kalbas ir tarmes. Tokioj mažoj tautoj tiek skirtingų kalbų, tarmių. Vaikai parodė, koks brangus žemaitiškas žodis, kokia unikali mūsų kalba – Orinta, Raimonda, Gustas, Juozas sekė žemaitiškai pasakas, pirmos klasės mokinukai Martynas, Rolandas, Neimantas, Viktorija parodė, kad jau moka greitai ir sklandžiai skaityti. Mokėsi žemaitiškų žaidimų, šokių. Duotoje užduotyje vaikai piešė žemaitiškų žodžių reikšmes. Galim drąsiai sakyti, kad žemaičių kalba yra gyva, stipri.
Rita Andrijauskaitė

vyr.bibliotekininkė


2013 10 02

 Rugsėjo 19d.Plungės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras ,,Kalbos kultūra'', kurį vedė Plungės rajono savivaldybės Protokolų skyriaus kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis.

Rajono bibliotekininkėms buvo pateikta daug naudingos informacijos.