2013 12 16

Baigiantis metams, kilo mintis pasikviesti mažuosius skaitytojus į biblioteką...  pasidalinti mintimis, kas gražesnio, įdomesnio įvyko, kas ką perskaitė, o gal ir parašė, sukūrė...
   Į renginį buvo pakviesta Nausodžio pagrindinės mokyklos šeštokė Gintarė Petraitytė, dalyvavusi mokinių kūrybiniame konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, ir jos lietuvių kalbos mokytoja Laura Rojutė .
   Gintarės sukurta pasaka „Gondingos gelbėtojas“ pateko tarp 51 geriausiųjų darbų ir buvo atspausdinta specialioje knygoje „Lietuvos vaikai kuria pasakas“. Šeštąjį kartą tokį konkursą organizavo Lietuvos mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo centras kartu su leidykla „Kalendorius“. Renginio globėja ponia Alma Adamkienė.
     Talentinga mergaitė susirinkusiems savo pasaką pasekė žemaitiškai, kurios versiją parašė šį rudenį Skuode vykusiam  konkursui „Koram žemaitėška“, skirtam tarmių metams. Iš ten taip pat parvyko su padėkos raštu „Ož kūrybėnius miegėnėmus“.
     Aktyvūs, kūrybiški buvo ir Nausodžio pagrindinės mokyklos trečiokai su  mokytoja Alma Jašinskiene: savo sukurtus padavimus perskaitė Emilis Buivydas, Gabrielė Beivydaitė, Simona Stuopelytė. O antrokai su savo mokytoja Ilona Povilaitiene, pasimokę iš vyresnių, ateityje pažadėjo  taip pat  ką nors parašyti.
     Renginio pabaigoje fotografijos parodą „Miestas ir kaimas“ pristatė Plungės fotografų klubo „Žybt“ narė Alina Petrikienė. Autorė mielai sutiko ir įamžinti šio renginėlio akimirkas. Ačiū jai už tai!
    Vaikai kūrybiškai pabendravę išsiskirstė, pažadėję bibliotekininkei Linai padovanotuose sąsiuvinukuose užsirašinėti,, GRAŽIAS MINTIS‘‘.
                                       

2013 12 10

Gruodžio 9d. Žlibinų kaimo bibliotekoje vyko gamtos pamoka 5-6 klasėms. Pirmiausia mokytoja Aldona Lučinskienė mokiniams pristatė pamokos temą: „Akys ir daugialąsčiai“, pasikartojimui paklausinėjo teminių klausimų.
Tuomet vaikai buvo suskirstyti į dvi komandas, kiekvienoje iš jų turėjo būti ir penktokų, ir šeštokų. Mokiniai komandomis sprendė kryžiažodį apie akis, daugialąsčiu, žiemą ir šventes. Komandos turėjo 15 min. atsakyti į klausimus.
Visiems kartu pasitikrinus atsakymus, vaikai minė mįsles, skaitė patarles apie akis, akinius ir žiemą.
Pamokai besibaigiant visi dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti.

                                       

2013 12 09

Lapkričio 18d., Kantaučių kaimo bibliotekoje vyko popietė „Pasėrokoukem, padainioukem i pajoukoukem...“(pasikalbėkim, padainuokim ir pajuokaukim), skirta Tarmių metams.
Pradžioje didelių „rokundu“(kalbų) nebuvo,  todėl renginį pradėjome nuo dainų. Pirmoji, lietuvių liaudies dainą „Pūski vėjelį“, užtraukė Kantaučių kultūros namų vadovė Monika Petreikytė. Kad dainuoti, tai dainuoti, todėl kitą,  žemaitišką dainą „Buoba roupė ruovė“ vadovė dainavo kartu su mergaičių antsambliu. Taip pat skambėjo lietuvių liaudies daina „Kas pas mumis diejuos“, bei „Juojau, juojau“, kurią, padedant vadovei Monikai, atliko 4 metų solistas Henrikas Bidva.
Be dainų, renginio dalyviai galėjo pasiklausyti Kantaučių pagrindinės mokyklos moksleivių žemaitiškai skaitomų eilėraščių. Išgirdome Neringos Rimkutės skaitoma Elekšio Jūzapa eilėraštį „Dongaus vėdurie“, Sonata Kryževičiūtė skaitė Juršienės Stefas „Šėrdeis gervelė“, Gabrielė Selenytė – Diržininka Juona „E čiolbies viel volongele“, Kristina Jasevičiūtė – Elekšio Jūzapa „Linksme pasakuojema“, Julija Adomavičiūtė – Diržininka Juona „Tievynė“, Džiordana Adomavičiūtė – Gėrdenė Aleksandra „Festivalie“ ir Rokas Adomavičius skaitė Elekšio Jūzapa eilėraštį „Žeima“. Moksleiviams pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Daiva Rimkienė.
 Po gražių posmų prasidėjo pajuokavimai, susirinkusiuosius linksmino į svečius atvykusi „puonė Petruonė“, kuri prisistatė kas tokia ir iš kur yra, pasidalijo savo problemomis, kurios labai visus pralinksmino.
O paskui jau pradėjome „rimtaa rokouteis“(rimtai kalbėtis), lankytojai vieni kitiems pasakojo linksmus nutikimus, kurie nutiko būtent dėl žemaitiškos šnekos, vyresnieji prašė moksleivių paaiškinti seniau vartotų žodžių reikšmę, atlikinėjome įvairias užduotis.
Gerai nusiteikę, linksmai pabendravę, skirstėmės namo pasižadėję būti „tėkraas ir tvėrtaas žemaitees“ (tikrais ir tvirtais žemaičiais).

                                                    Vyr. bibliotekininkė Laima Butrimienė
 
                                       

2013 11 27


 Š.m. lapkričio 23 d. Platelių bibliotekos JSK ,,Pelėdžiukams" mestas saugaus eismo iššūkis- ar mokame, pamename, žinome. Bibliotekos vyr. bibliotekininkė Aušra Vilienė jauniesiems skaitytojams paruošė video medžiagą, testus, uždavė nemažai klausimų į kuriuos ne visi žinojo atsakymus. Svarbiausia, kad pačiu laiku rasti atsakymai, išsiaiškintos klaidos. Tad Platelių bibliotekos ,,Pelėdžiukai" saugiai iškeliavo į namus. Jie apdovanoti projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėje 2013 " šviesą atspindinčiomis priemonėmis. Tai bendras Platelių miestelio bibliotekos ir Platelių bendruomenės  tęstinio projekto renginys.