2019 05 13

Pavasaris, drugelių ir vaikučių pilna biblioteka. Gegužės 7 d. minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ir ne tik... Gegužės 6 d. sukako 83 m. kaip Kaune  buvo parodytas pirmas profesionalus S. Ušinsko vadovaujamas lėlių teatro spektaklis, A. Gustaičio „Silvestras Dūdelė“. Tad dviguba proga švęsti! Platelių  gimnazijos antrokai su mokytoja V. Lukavičiene visada tam pasiruošę ir smagiai įsijungė į akciją „Lietuva skaito“. Visi drauge rinkosi knygeles, skaitė, klausėsi istorijos apie drugelius, atliko teksto suvokimo testus bei pasijuto lėlių teatro kūrėjais ir aktoriais.

Ši pravesta edukacija - Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų gegužės pradžioje Plungės vaikų bibliotekoje vesto seminaro "Lėlių teatras - kultūrinei vaikų edukacijai" (pagal projektą, remiamą Lietuvos kultūros tarybos) tęsinys.

Skaityti daugiau...

2019 05 10

 Balandžio mėnesį Platelių miestelio bibliotekoje vyko projekto „#PrisijungusiLietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ skaitmeninio raštingumo mokymai.  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
             Pirmoji drąsuolių grupė įveikė programą „Skaitmeninės technologijos TAU:, ateik, sužinok, išmok“, o sekanti, pažengusiųjų grupė, gilino žinias apie fotografijų  redagavimą, koliažų kūrimą, skenavimą ir saugų dalinimąsi. Mokymų metu dalyviai susipažino su įvairias skaitmeniniais įrenginiais ir jų galimybėmis.  Išmoko parengti nesudėtingus dokumentus,  perkelti įvairialypės terpės turinį iš skaitmeninių įrenginių, jį tvarkyti ir saugiai dalintis internete. Susipažino su paieškos ir bendravimo internete priemonėmis, e. valdžios, ir e. laisvalaikio paslaugomis.

Skaityti daugiau...

2019 04 30

Balandžio 26 d. sukvietėme vaikučius į popietę „Vaikų Velykėlės“. Prie kantautiškių prisijungė ir Igno Končiaus draugovės skautai. Skautu vadovė Irena pamokė mažuosius skautiškų žaidimų, šūkių.  Kartu dekoravome didįjį margutį, mokėme darželinukus margučių ridenimo. Linksmą Atvelykio šventę baigėme drono skraidinimu.


2019 04 30

Balandžio 26 d. Kantaučių kaimo bibliotekoje vyko popietė "Vo poiki žemaitiu rokunda". Nors susirinkome negausiai, bet laiką praleidome puikiai. Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Rimkienė papasakojo apie žemaičių kilmę, tarmės unikalumą. Bendruomenės pirmininkė Aušra Juškienė paskaitė mėgiamos poetės Irenos Stražinskaitės-Glinskienės žemaitiškus eilėraščius. Diskutavome, prisiminėme daug pamirštų ir nebevartojamų žemaitiškų žodžių, aptarėme žemaičių būdo ypatumus. Taip pat, popietės metu Irena Saudargienė pristatė savo kūrybos darbų parodą, tad įsitikinome, kad žemaičiai ne tik tvirto būdo, užsispyrę bet ir labai nagingi.