Svečiai Platelių bibliotekoje

Kas ten slepiasi, tame stereo paveiksle

Stereo piešiniai padedantys mankštinti akis, Brailio raštas ir liečiamos iliustracijos, Ūkės Pūkės iliuzinės užduotys, garsais praturtintos knygos ir įvairios kitokios įdomybės laukė atvykstančiųjų Platelių bibliotekoje. Svečiai juk neeiliniai, jų tapytais piešiniais visą gegužės mėnesį gėrėjosi skaitytojai. Telšių apskrities sergančiųjų nervų - raumenų ligomis asociacija vykdė soc. projektą ‚,Asmenybės darna“. Jo metu nutapyti paveikslai pasklido po Žemaitiją. Darbų paroda surengta ir Platelių miestelio bibliotekoje. Projekto dalyviai lydimi asociacijos vadovės Genovaitės Razbadauskienės nedrąsiai rinkosi į biblioteką. Tuo pat metu knygas apžiūrinėjo žodžio kišenėje neieškantis liaudies menininkas V. Jaugėla. Vytui užteko „suskelti“ porą anekdotų ir jau visi draugiškai šnekučiavosi prie stalo. Sužavėti projekto dalyviai pažadėjo sekantį kartą važiuoti tiesiai pas menininką.

Apsižvalgę po lentynas svečiai susitelkė į bibliotekos naujienas. Susipažino ne tik su įvairiomis knygomis, bet išbandė ir skaitymą pirštais, akių miklumą įžiūrint stereo piešinius (tiem kam nepavyko gavo kopijas namų treniruotėms). Susidomėję žiūrėjo į Paltanavičiaus knygą, kurioje galima išgirsti paukščių giesmes per savo telefoną naudojant QR kodus. Klausinėjo kur ir kaip tuos kodus naudoti. Latvių Pelėdos Ūkės istorijos žavi ne tik vaikus, joje yra kur galvą pasukti ir suaugusiems. Smagu buvo žiūrėti į jų nustebusias akis žvelgiančias į prancūzų išleistą iliuzijų knygą. Seniai tokių žingeidžių svečių bibliotekoje nebuvo... Jei ne suplanuotas sekantis susitikimas, būtume galėję bendrauti iki vakaro... Tikiuosi dar pasimatysime! 

                                                                                           Vyresn. bibliotekininkė A. Vilienė