Prano Mantvydo 125 –osios gimimo metinės Gegrėnuose

Laikas negailestingas ne tik žmogui, bet ir jo veiklos pėdsakams. Kartu su jais išnyksta ne tik žmonių pastatai, dvarai ar sodybos, bet ir ištisi kaimai ir jų ribos. Ir nebe daug yra žmonių prisimenančių apie  čia gimusius ir gyvenusius žmones, jų pasiekimus ir nuveiktus darbus. Todėl kiekviena  įsimintina data, sukaktis ir jubiliejus paskatina mus labiau domėtis istorija,   asmenybėmis, palikusiomis ryškų pėdsaką savo amžininkų tarpe, savo gimtojo kaimo, miestelio  ar miesto istorijoje. Šiemet minime Prano Mantvydo 125 –ąsias gimimo metines.  Šiai progai bibliotekoje yra parengta paroda, kurioje eksponuojami straipsniai apie P. Mantvydą, jo gyvenimą ir veiklą, nuotraukos, įvairūs dokumentai, jo laiškai artimiesiems ir draugams. Minint  šį gražų   jubiliejų pas mus svečiavosi  Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas  Gricius. Tardamas sveikinimo žodį, seniūnas pasidžiaugė, kad biblioteka organizuoja  puikius renginius, kuriuose niekada netrūksta žiūrovų ir už tai padėkojo bibliotekininkei.


 Apie Prano Mantvydo gyvenimą ir veiklą pasakojo bibliotekininkė Dalytė. Paskui sekė protmūšio kovos, kuriose dalyvavo  dvi komandos. Žaidimą sudarė du turai po dešimt klausimų. Pirmame ture buvo pateikiami klausimai apie Praną Mantvydą, antrame - apie Žemaitiją. Komandos aktyviai dalyvavo žaidime ir puikiai atsakinėjo į klausimus. Žiūrovai tai pat nebuvo pamiršti – klausimų buvo pateikta ir jiems, į kuriuos jie teisingai atsakė ir už tai gavo prizų. Bibliotekininkė Dalytė visiems  dėkojo už aktyvų dalyvavimą ir pagalbą rengiant šį renginį ir pakvietė pasižiūrėti Šateikių kultūros centro mėgėjų teatro grupės komediją pagal Bitę Vilimaitę "Mirusiųjų reikalai".  Po renginio visi skubėjo apžiūrėti bibliotekoje veikiančią parodą, dalijosi įspūdžiais ir prisiminimais.