Kaimo kūrėjų klubas mini dešimtmetį

Prieš dešimt metų, saulėtą lapkričio  šeštadienio rytą, būrelis gegrėniškių rinkosi į kaimo biblioteką, kur vyko, šiek tiek bibliotekos veiklai, netradicinis renginys. Mat keturios kaimo moterys mėgstančios kurti įvairiausius rankdarbius, o viena iš jų net tapyti gražiausius paveikslus, sumanė susiburti ir įkurti kaimo kūrėjų klubą. Idėja susiburti kilo Onai Lidijai Kazlauskienei, o kitos moterys jai pritarė  ir palaikė jos iniacityvą. Mat visos savo darbus jau buvo eksponavusios įvairiose parodose rengiamose seniūnijos  ar bendruomenės švenčių metu, ir sulaukusios neblogų įvertinimų. Todėl nutarė susiburti, sudėti visus darbus į vieną, ir rengti   vienoje vietoje nuolat veikiančią ir kartas nuo karto atnaujinamą parodą, o ypač, kad ir parodyti moterys tikrai turi ką. Savo idėjai įgyvendinti jos pasirinko biblioteką, nors jos patalpos tada buvo nedidelės ir tam tikrai nepritaikytos, bet bibliotekininkė jų sumanymui  pritarė. Na, o bibliotekai persikėlus į naujas erdvesnes patalpas atsirado galimybė ne tik eksponuoti parodas, bet ir rengti jų pristatymus, jubiliejines parodas.

Per tuos metus  į klubo veiklą įsitraukė Rita Garjonienė, tautodailininkas Rimantas Baginskas, Danutė Ragainienė, Vanda Galina Švedienė. Šiemet klubas mini savo dešimties metų  veiklos jubiliejų – jį gražiu renginiu ir paroda paminėjome  bibliotekoje. Bibliotekoje buvo parengta puiki klubo narių darbų paroda, o saulėtą šeštadienio rytą savo bendruomenės narius pakvietėme šiltam pasibuvimui ir pokalbiams, su klubo nariais į biblioteką. Kiekvienas klubo narys trumpai papasakojo apie save, savo darbus ir jų atlikimo techniką, prisiminė linksmų istorijų ar nutikimų susijusių su vienu ar kitu savo kūriniu. Dalijosi patirtimi, idėjomis, diskutavo. Šia  puikia proga savo lyriškomis dainomis ir gitaros akordų skambesiu mus džiugino Rosita Urnikytė. Bibliotekininkė dėkojo klubo nariams už puikias parodas, kurios džiugina ne tik bibliotekos skaitytojus, bet ir visus čia užsukančius ir įteikė jiems po kuklią atminimo dovanėlę. Kūrėjus pasveikintino ir Gegrėnų kaimo bendruomenės atstovas. Dar ilgai  susėdę prie kavos puodelio bendravo ir diskutavo žmonės, kurių laisvalaikio pomėgis – kurti gražius darbus ir leisti jais džiaugtis visiems.