Išleista Pakutuvėnų kaimo istorija

Lietuvoje yra daug kaimų, tačiau toli gražu ne apie visus yra išleidžiamos istorinės knygos.
„Mirę kaimai“, „dingę kaimai“, „apleistos sodybos“… kokiais tik vardais Žemaitijoje nevadina vietovių, kuriose kadaise virte virė gyvenimas, kuriose ore ir dabar tebepulsuoja žmogaus gyvybės, veiklos dvasia, tačiau tiktai sulaukėjusios obelys, peraugusios tujos, serbentų krūmai ar vietomis iš žemės kyšančios pamatų nuolaužos teženklina kadaise gyventą vietą. Vienas iš daugybės tokių iš Lietuvos žemėlapių turėjusių išnykti kaimų buvo Pakutuvėnai, – taip knygos „PAKUTUVĖNAI. Kaimo istorija“ pratarmėje rašo autorė Jolanta Klietkutė.


Knygoje tyrinėjama Pakutuvėnų kaimo istorija nuo XVII a. iki šių dienų: pavadinimo kilmė, kaimo gyvenimas, kasdienybė, darbai, šventės, piliakalnio istorija, atlaidų šventimas, pateiktas kapinėse palaidotų gyventojų sąrašas, apžvelgti laidojimo papročiai, kaime ir bažnyčioje esantis kultūros paveldas, išsamiai pristatytos kaimo šeimų istorijos, atskirų asmenų biografijos, "Susitaikinimo sodybos" bei pranciškonų vienuolyno Pakutuvėnuose įkūrimo istorijos. Leidinys gausiai iliustruotas įvairių laikmečių nuotraukomis. Knyga buvo kuriama 20 metų. Kadangi leidinį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, knygą gaus 66 Lietuvos bibliotekos.
Aleksandravo bibliotekos lankytojai jau turi galimybę susipažinti su knyga. Ją naujutėlę padovanojo knygos sudarytoja Jolanta Klietkutė. Nauja knyga it kūdikiu džiaugiasi ir Aleksandravo kraštotyrininkė Veronika Simutienė, atidavusi knygai visą sukauptą medžiagą apie Pakutuvėnų mokyklą, gyventojus.

Virginija Pokvytienė
Aleksandravo kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė