26. Fotografijos, skaidrės, ligonių ligos istorijos, dalis seno pranešimo

     F. 2. B. 26.
Sąrašas ligų, rankraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 6 lapų).
Žalos atlyginimo pagrindas, rankraštis (1 originalas lietuvių kalba 3 lapai).
3 skyrius. Ligos ir kiti sutrikimai, dėl kurių negalima vairuoti transporto priemones, rankraštis (1originalas lietuvių kalba iš 2 lapų).
I Skaidrės pranešimui – pradžia, rankraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 18 lapų).
II Demonstruojamų popieriniame pranešime ligonių ligos istorija, 1989 m. balandžio mėn. 28 d., rankraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 44 lapų).
Skaidrės (4 originalios skaidrės).
Nuotraukos (3 rentgeno nuotraukos).
III tekstas prie pagrindinio pranešimo, Kaulų lūžimų gydymo komplikacijos ir trūkumai, 1989 m. balandžio mėn. 28 d., rankraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 27 lapų).
IV įvairi traumatologinė informacija, prie pagrindinio pranešimo, 1989 m. balandžio mėn. 28 d., rankraštis.
I Kaulų lūžimų komplikacijų gydymo klaidos ir trūkumai, pranešimo pagrindinis originalas, 1989 m. balandžio mėn. 28 d., rankraštis (1 originalas lietuvių kalba iš 19 lapų).