2013 11 27

     F. 2. B. 9. (2)
•    B. Efroso  medicinos mokslų kandidato diplomas ir medalis (originalas lotynų kalba).
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui už ilgą ir sąžiningą darbą, 1984 m. rugsėjo mėn. 28 d. (originalai rusų kalba).
•    Jubiliejinis medalis ir pažymėjimas B. Efrosui - darbo fronto dalyviui, pergalės Didžiajame Tėvynės (II Pasaulinis) kare 30-jų metinių proga, 1975 m. gegužės mėn. 5 d. (originalai rusų kalba).
•    Jubiliejinis medalis ir pažymėjimas B. Efrosui už drąsą darbe ir Vladimiro Iljičiaus Lenino gimimo 100-jų metinių proga, 1970 m. balandžio mėn. 16 d. (originalai rusų kalba).
•    Jubiliejinis medalis ir pažymėjimas B. Efrosui pergalės Didžiajame Tėvynės  (II Pasaulinis) kare 50-jų metinių proga, 1995 m. kovo mėn. 22d. (originalai rusų kalba).
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui už drąsą darbe Didžiajame Tėvynės  (II Pasaulinis) kare, 1945 m. gegužės mėn. 6 d.  (originalai rusų kalba).
•    Jubiliejinis medalis B. Efrosui Didžiojo Tėvynės  (II Pasaulinis) karo 20-jų metinių proga, 1945-1965 m. (originalas rusų kalba).
•    Ženklelis ir pažymėjimas B. Efrosui  už gerą darbą ir aktyvią visuomenę veiklą 1940-1965 m., Lietuvos TSR 25-mečio proga, 1965 m., Vilnius (originalai lietuvių ir rusų kalba).
•    Medalis B. Efrosui, LTSR.
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui už pirmavimą sveikatos apsaugoje (отличнику здравоохранения) 1960 m. spalio mėn. 31 d. (originalai rusų kalba).
•    Medalis B. Efrosui 1973 m., socialistinio lenktyniavimo nugalėtojui (Победитель соцсоревнования) (originalas rusų kalba).
•    Medalis B. Efrosui komunistų darbo spartuoliui (Ударник коммунистического труда) (originalas rusų kalba).
•    Medalis B. Efrosui, visos Rusijos chirurgų suvažiavimas, Leningradas, 1958 m. (Всероссийский сьезд хирургов) (originalas rusų kalba).
•    Ženklelis ir pažymėjimas B. Efrosui  nusipelniusiam geležinkeliečiui (Почетному железнодорожнику), 1957 m. balandžio mėn. 7 d. (originalai rusų kalba).
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui Stalino šauktiniam spartuoliui (Ударнику Сталинского призыва), 1946 m. balandžio mėn. 30 d. (originalai rusų kalba).
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui Stalino šauktiniam spartuoliui (Ударнику Сталинского призыва), 1955 m. rugsėjo mėn. 15 d. (originalai rusų kalba).
•    Medalis ir pažymėjimas B. Efrosui Stalino šauktiniam spartuoliui (Ударнику Сталинского призыва) (originalai rusų kalba).
•    Sovietų sąjungos Garbės ordinas ir ordino knygelė B. Efrosui (CCCP знак почета) (originalai rusų kalba).

2013 11 27

     F. 2. B. 9. (1)
1.    Sveikinimai su Vyriausybiniu apdovanojimu (6 originalios telegramos, iš jų 5 – rusų kalba, 1 – lietuvių kalba; 1 originali telegrama-atvirukas rusų kalba; 1 originalus vokas rusų kalba).
2.    Lietuvos kardiotorakalinės chirurgijos draugijos garbės raštas B. Efrosui, 1995 m. (2 kopijos lotynų kalba po1 lapą).
3.    Telegrama-atvirukas (1 originalas lietuvių kalba).
4.    Diplomo kopija (1 kopija lotynų kalba iš 1 lapo). [+medalis dėžutėje]
5.    Apdovanojimo raštas, pasirašo Košuchovskis, Kadziulis, Staričenkovas, 1952 m. rugpjūčio mėn. 22 d., Vilnius (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo, 1 kopija rusų kalba iš 1 lapo).
6.    Sveikinimas gavus garbės vardą. Pasirašo V. Čiosov, 1958 m. balandžio mėn. 29 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).

Atskiri dokumentai:
•    Sveikinimas gavus Vyriausybės apdovanojimą. Pasirašo A. Kožuchovskis ir V. Kadziulis, 1959 m. rugpjūčio mėn. 2 d.  (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Medalio pažymėjimas, 1945 m. liepos mėn. 6 d. (2 kopijos rusų kalba po 1 lapą).
•    Pažyma gauti medalį už darbą II-jo Pasaulinio karo metais (1941-1945 m.), pažyma iš Balchašo ligoninės, 1946 m. birželio mėn. 18 d. (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
•    Raštas B. Efrosui dėl medalio gavimo, pasirašo V. A. Rakušinas, 1977 m. sausio mėn. 31 d.

2013 11 27

     F. 2. B. 8.
Straipsnių apie B. Efrosą kopijos:
Šermokaitė, Judita. Gerąjį gydytoją primena kiekvienas cukraus šaukštelis : [straipsnis apie chirurgą dr. Borisą Efrosą gimusį Plungėje] // Žemaitis. – 2010, lapkr. 19, p. 5. (2 kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
Efrosas Borisas : [straipsnis apie chirurgą dr. Borisą Efrosą, pirmąjį Lietuvoje padariusį širdies operaciją širdies ydai pašalinti] // Mažoji Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija. – T. 1, p. 456 (2 kopijos lietuvių kalba po 1 lapą).
Naujalis, S. Президиума верховного совета Литовской советской социалистической республики о присвоении почеткого звания заслуженного врача Литовской ССР тов. Эфрос Б. И. : [chirurgijoje panaudojo naują metodą] // [Šaltinis neaiškus]. – 1958, bal. 29. (1 kopija rusų kalba 1 lapas).
Triponienė, Dalia. In memoriam Borisas Efrosas (1914-2001) : [B. Efrosas buvo vienas talentingiausių chirurgų pasišventęs savo darbui] // Medicinos teorija ir praktika. – 2001, Nr. 2 (27), p. 195. (1 kopija lietuvių kalba 1 lapas).
Zemlickas, Gediminas : Privalu tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui : [straipsnis apie chirurgą B. Efrosą] // Lietuvos gydytojų sąjunga. Nr. 21 (462) 11 14.
Juozapaitienė, Otilija. Paminklinė lenta žymiam Lietuvos chirurgui : [Plungėje paminėtos daktaro B. Efroso 95-osios gimimo metinės] // Žemaičių saulutė. – 2009, lapkr. 28, p. 6, 10. (1 kopija lietuvių kalba).

Straipsniai apie B. Efrosą laikraščiuose (segtuvas):
Городское собрание интеллигенции : [straipsnis „Miesto inteligentijos susirinkimas“, laikraštis „Balchašo darbininkas“, minimas B. Efrosas] // Балхашский рабочий. – 1944, декабрь 27 (No 244). (1originalas rusų kalba).
Горбоченко, И. П. Борьба за жизнь : [Goborčenko, I. P. Kova už gyvenimą, laikraštis Lietuvos geležinkelininkas, minimas B. Efrosas] // Железнодорожник Литвы. – 1949, апрель 12 (No 44). (2 originalai rusų kalba).
Пригладов, Е. Вдохновляет на подвиги в труде во имя жизни : [minimas B. Efrosas] // Гудок. – 1949, мая 25 (No 62), p. 3. (2 originalai rusų kalba).
Вильнюсский госуниверситет извещает о защите следующих диссертаций : [paminėta B. Efroso disertacija tema „Лечение трофических язв нижних конечностей пересадкой консервированного гомопластического сальника“] // Советская Литва. – 1949, июля 7 (No 132), p. 4. (1 originalas rusų kalba).
Защита диссертации : [B. Efroso disertacijos gynimas] // Железнодорожник Литвы. – 1949, июля 25 (No 76). (1 originalas rusų kalba).
Читатели „Железнодорожника Литвы“ пишут : [laikraščio „Lietuvos geležinkelininkas“ skaitytojai rašo apie B. Efrosą] // Железнодорожника Литвы. – 1952, февраля 2 (No 15), p. 4. (1 originalas rusų kalba).
Луценко В. Т. Интересная операция : [straipsnis apie B. Efroso operaciją] // Советская Литва. – 1954, июля 16 (No 167), p. 4. (2 originalai rusų kalba).
Кандидаты в депутаты городского и районных Советов депутатов трудящихся гор. Вильнюс : [Советского районного Совета. По избирательному округу No 8. B. Efrosas kandidatuoja į deputatus] // Советская Литва. – 1957, февраля 15, p. (1 originalas rusų kalba).
Буйдовас, Е. Большое испытание. Первая операция порока серца : [straipsnis apie operaciją, kurią atliko B. Efrosas] // Вечерние новости. – 1958, марта 13 (No 41). (1 originalas rusų kalba).
„Ligonis jaučiasi gerai“ – sako chirurgas B. Efrosas : [straipsnis apie pirmąją širdies ydos operaciją, B. Efrosas] // Vakarinės naujienos. – 1958, kovo 20, p. 1, 2 (No 47). (1 originalas lietuvių kalba).
Христенок О. Редкая операция : [straipsnis apie operaciją, kurią atliko B. Efrosas] // Советская Литва. – 1958, марта 20 (No 68), p. 6. (2 originalai rusų kalba).
Вторая операция : [atlikta antroji B. Efroso širdies operacija] // Вечерние новости. – 1958, апреля 24 (No 77), p. 1. (1 originalas rusų kalba).
Буйдовас З. Сергеев выздоровел! [B. Efroso pacientas pasveiko] // Вечерние новости. – 1958, апреля 26 (No 79), p. 1. (1 originalas rusų kalba).
Сердечно поздравляем! : [sveikinimas daktarui B. Efrosui] // Вечерние новости. – 1958, апреля 29 (No 81), p. 1. (1 originalas rusų kalba).
Указ. Президиума Верховного Совета Литовской Советской Социалистической Республики. О присвоении  почетного звания заслуженного врача Литовской ССР тов. Эфрос Б. И. : [B. Efrosui suteikiamas garbės vardas]. – 1958, апреля 29 (No 101). (1 originalas rusų kalba).
Буйдовас, Е. „Как себя чувствует Сергеев?“ – „Хорошо!“ : [straipsnis apie operaciją, kurią atliko B. Efrosas] // Вечерние новости. – 1958, ноября 18 (No 251). (1 originalas rusų kalba).
Буйдовас, Е. Жизнь девочки спасена! : [B. Efrosas pasakoja apie operaciją] // Вечерние новости. – 1959, марта 5 (No 54), p. 1. (2 originalai rusų kalba).
В Вильнюсе создан центр торакальной хирургии : [interviu minimas B. Efrosas] // Вечерние новости. – 1959, марта 25 (No 71), p. 3. (1 originalas rusų kalba).
Извещение. Благодарност : [padėka B. Efrosui, pasirašo Плишкиных] // Вечерние новости. – 1959, апреля 16 (No 90), p. 4. (1 originalas rusų kalba).
Шакочиус, В. Депутат – слуга народа : [straipsnyje minimas B. Efrosas] // Советская Литва. – 1959, августа 5 (No 181), p. 2. (1 originalas rusų kalba).
Указ. Президиума Верховного Совета Литовской Советской Социалистической Республики. О присвоении Почетной грамотой тов. Эфроса Б. И. : [B. Efrosui suteikiamas Garbės raštas] // Советская Литва. – 1964, ноября 1 (No 257), p. 1. (1 originalas rusų kalba).
Šiško, E. „Mūsų tarybinė tikrovė“ : [„Tiesos“ fotokonkursas, nuotraukoje B. Efrosas po operacijos] // Tiesa. – 1966, gruodžio 3 (No 282), p. 6. (2 originalai lietuvių kalba).
Башлыков, Ф. Товарищ доктор : [straipsnis apie gydytoją B. Efrosą] // Гудок. – 1967, января 22 (No 19), p. 3. (2 originalai rusų kalba).
Вискиндайте, Р. На страже здоровья : [straipsnis apie B. Efrosą] // Вечерние новости. – 1967, марта 21 (No 67). (1 originalas rusų kalba).
Петрулене, Е. Счастье быть хируром : [straipsnis apie B. Efrosą] // Советская Литва. – 1974, ноября 1 (No 256). (1 originalas rusų kalba).
Свищев, Л. Они были первыми // Балхашский рабочий. – 1977, октября 22 (No 129), p. 3. (1 originalas rusų kalba).
Vilniaus universiteto širdies chirurgijos klinikai – 30 : [straipsnyje minimas B. Efrosas] // Gydytojų žinios. – 1994, spalio 1-31 (Nr. 19-20), p. 1 (1 originalas lietuvių kalba).
Čėsnienė, Loreta. Ir mirdamas gali padėti artimui. Lietuvos kardiochirurgijai – 30 metų : [straipsnyje minimas B. Efrosas, pirmoji širdies operacija] // Respublika. – 1994, spalio 15 (Nr. 217), p. 8 (1 originalas lietuvių kalba).
Prof. Vytautas Sirvydis. Kančių ir vilčių žemėje. Širdies chirurgija Vilniuje 1964-1994 metais [minimas B. Efrosas] // Dienovidis. – 1994, spalio 21 (Nr. 38), p. 12 (1 originalas lietuvių kalba).
Довляшевич, Йоланта. „Очень трудно быть пионером“ : [straipsnis apie B. Efrosą] // Эхо Литвы. – 1994, октября 29 (No 213), p. 4. (1 originalas rusų kalba).
Эстер Иэраилевна Эфрос : [nekrologas B. Efroso seseriai Esterai Efros] // Эхо Литвы. – 2001, января 27 (No 19), p. 2. (1 originalas rusų kalba).
[Nekrologas B. Efrosui] // Lietuvos rytas. – 2001, birželio 8 (Nr. 133), p. 14 (1 originalas lietuvių kalba).
Умурзакова, Тамара. „Вы совершили чудо, доктор...“ : [laikraščio pavadinimas gali būti  baltarusių arba senąja rusų kalba, straipsnis apie B. Efrosą] // Литовскій курьеръ. – 2002, мая 30 - июня 5 (No 22), p. 18. (1 originalas).
Инф. „Республики“. Доктор, которого помнят... : [memorialinė lenta B. Efrosui] // Республика. – 2002, июня 4 (No 105), p. 4. (1 originalas rusų kalba).
Trinkūnaitė, Sandra. Chirurgų kelias į širdį – per kliūtis : [straipsnyje minimas B. Efrosas] // Lietuvos rytas. Sveikatos gidas. – 2008, lapkričio 25 (Nr. 44), p. 9 (1 originalas lietuvių kalba).
„LJ“ inf. Garsiam chirurgui atminti : [Plungėje atidengta atminimo lenta B. Efrosui] // Lietuvos Jeruzalė. – 2009, liepa-rugsėjis (Nr. 5-6), p. 8 (1 originalas lietuvių kalba).
Juozapaitienė, Otilija. Paminklinė lenta žymiam Lietuvos chirurgui : [paminklinė lenta Plungėje daktaro Boriso Efroso 95-ųjų gimimo metinių proga] // Žemaičių saulutė. – 2009, lapkričio 28 (Nr. 24), p. 6, 10. (1 originalas lietuvių kalba).

2013 11 27

     F. 2. B. 7.
1.    Oficialūs sveikinimai atlikus pirmąją širdies operaciją Lietuvoje 1958 m. Telegrama B. Efrosui, pasirašo Žemaitis, Kadziulis (1 originalas rusų kalba iš 1 lapo).
2.    B. Efroso prisiminimai apie pirmąją širdies operaciją 1958 m., 1985 m. spalio mėn. 10 d. (1 originalas lietuvių kalba iš 3 lapų, 1 originalas rusų kalba iš 3 lapų).
3.    B. Efroso pranešimas „Kaip mes pasiryžome – pirmoji mitralinė komisurotomija Lietuvoje ir širdies chirurgija Vilniaus geležinkelininkų ligoninėje“ (1 rankraštinis originalas (5 lapai) ir 3 mašinraščiai lietuvių kalba po 3 lapus). 1 – 4 lapų, 1 – 3 lapų, 1- 5 lapų). B. Efrosas apie pirmąją širdies operaciją 1991 m. lapkričio mėn.
4.    Kardiochirurgijos plėtros istorija Vilniaus Geležinkelininkų ligoninėje „История развития кардиохирургии Железнодорожной больнице ст. Вилнюс Литовской ССР“, pasirašo B. Efrosas, V. Žigelis (1 originalas rusų kalba iš 3 lapų, 2 juodraščiai rusų kalba po 3 lapus).
5.    Medicininės bylos viršelis (1 originalas lietuvių kalba).
6.    Pirmosios planinės širdies operacijos ligonio istorija.
7.    Juodraščiai (rusų klaba 14 lapų).