Registracija ir aptarnavimas

Registracija :
* Registruotais bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, įstaigos, organizacijos, užsienio piliečiai.
* Registruojantis pateikiamas asmens tapatybės dokumentas, vaikai pateikia gimimo liudijimą, moksleiviai ir studentai – pažymėjimą, vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai – laisvos formos mokslo įstaigos prašymą.
* Registruojantis užpildomas darbuotojo pateiktas nustatytos formos dokumentas.
Skaitytojo pažymėjimas :
* Skaitytojo pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį.
* Praradus pažymėjimą, įsigyjamas naujas.
* Pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus.
* Skaitytojo pažymėjimą įsigyti / pasikeisti / persiregistruoti galima ne tik bibliotekoje, bet ir elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt.  
Reglamentuojantys dokumentai:
* LIBIS pažymėjimo naudojimo taisyklės (atsisiųsti PDF »)

* Plungės rajono viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės (atsisiųsti PDF »)
Vartotojų aptarnavimo tvarka:
* Periodikos skaitykloje (atsisiųsti PDF »)
* Kraštotyros skaitykloje (atsisiųsti PDF »)
* Vaikų literatūros skyriuje (atsisiųsti PDF »)
* Vartotojų naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės (atsisiųsti PDF »)
* Garso ir vaizdo dokumentų archyvinio fondo dokumentų išdavimo tvarka (atsisiųsti PDF »)