Naujienos

2017 10 04

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka vasarą įgyvendino projektą „Plungės išmaniojo parko objektų sklaida“, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos.
Projektu buvo siekiama naudojant įvairias technologijas didinti skaitmeninę Plungės parko objektų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, tuo pačiu aktualizuojant kultūros paveldą ir gamtą bei tobulinti „Plungės išmaniojo parko“ projektą. Parke atsirado 18 vnt. akmenų, kurie, manoma, yra iš ankstesniojo šioje vietoje stovėjusio dvaro (apie XVII a.) pamatų. Juose įmontuoti objektams priskirti QR kodai, kuriuos nuskanavus su turima išmaniaja priemone patenkama į „Plungės išmaniojo parko“ svetainę, kur lietuvių ir anglų kalbomis rašoma apie objektą. Taigi šiuo metu dar lengviau galima rasti informaciją apie svarbiausius objektus parke.

Skaityti daugiau...

2017 10 04

Spalio 10 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje Plungės kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“  susirinkimo metu Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija apdovanojo rezistencijos metraštininką, kraštotyrininką Alfonsą Beresnevičių „Vilties žvaigžde“. Medalį  įteikė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Plungės sk. pirmininkė Aniceta Grikšienė.


2017 09 25

Ir vėl ruduo... Ir vėl „Šilupio“ bendruomenė kartu su Plungės viešąja biblioteka jau trečią kartą !!! rengė bendrą projektą „Rudens spalvos“. Šių metų tema  - „Pagalvių mūšis“. Prie bibliotekos įrengta originali lauko skaitykla ant akmenų. Čia žmonės skaito, geria kavą, bendrauja sėdėdami ant pagalvėlių.  Šį kartą pagalvėles kūrėme ir iš parke surastų gamtos dovanų. 

Kūrybinės dirbtuvės vyko  spalio 7 d.  Plungės parke prie bibliotekos laikrodinės. Flloristikos paslapčių mokė patyrusi floristė Dalia Česnienė.


2017 09 18

Rugsėjo 30 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje vyko naujos knygos "Aisčių Dvasinės Tapatybės beieškant" pristatymas.
Ši knyga - netradicinės ekspedicijos į Samtrakės salą Graikijoje medžiaga. Pristatyme dalyvavo ekspedicijos dalyviai ir knygos sudarytojai.