ŠATEIKIŲ BAŽNYČIOJE SUSITUOKĖ M.K. ČIURLIONIS IR S. KYMANTAITĖ

Jungtuvių įrašas bažnytinėje metrikoje

 Šateikių šv. evangelisto Morkaus bažnyčią yra statyta XIX amžiuje (1862-1875) metais.  Fundatorius – grafas Pranciškus Pliateris (1798-1867). Grafui mirus, statybos darbus tęsė jo sūnus Vladislovas Pliateris.  Architektas – Tomas Tičeckis iš Vilniaus.  Bažnyčią statė Prūsijos ir Kuršo meistrai.
1909 m. sausio 1 d. (pagal naująjį kalendorių – sausio 14 d.) Šateikių bažnyčioje  kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis susituokė su  rašytoja Sofija Kymantaite.  Pasakojama, kad Sofija savo vestuvėse nenorėjo gausios palydos, smalsių žiūrovų, todėl nesituokė Plungės bažnyčioje, nors čia klebonavo   jos dėdė kun. Vincentas Jarulaitis.  Sofija savo atsiminimuose  rašė:
„Dėdė nori kelti iškilmingas vestuves - nenoriu. Kam man  reikalinga ta Plungės „ponybė“- dargi šliūbo nesutinku imti.Plungėje – prigarmės tiek žmonių į bažnyčią žiopsoti... Ne. Diplomatiškai įtikinu dėdę, kad šliūbas įvyktų Šateikiuose-ten klebonauja mielas kun. Bajorynas-nuvažiuosime, ir tyliai įvyks jungtuvės. Dėdė sutinka. Konstantinas atsiveš brolį Stasį – studentą pirmo kurso, atvažiuos mano mylimiausia draugė Marinė Skrutkovska - ir jokių balių. Viskas įvyksta, kaip numatyta.“ (iš knygos Laiškai Sofijai, 2011, Vilnius: Baltos lankos,  p. 278).