Gondinga

Gondingos archeologinė-istorinė vietovė

Gondinga mena gilią ir turtingą praeitį ir laikoma viena seniausių Žemaitijos vietovių, kuri  apgyventa jau daugiau kaip 2000 metų, o XIII-XIV a. ji išsivystė į  stiprų ir stambų gynybinį, kultūrinį, religinį centrą. Gondinga tyrinėta ankstesnių laikų archeologų, istorikų L. Kšivickio, F. Pokrovskio, T. Daugirdo, kraštotyrinę medžiagą apie ją rinko ir užrašė I. Končius, L. Kumšlytis, E. Ravickienė, A. Stonkus, kiti. Mūsų dienomis didelį indėlį tyrinėjant Gondingos vietovę įdėjo archeologinio paveldo ekspertas, istorikas B. Dakanis. Tačiau tyrinėjimams galo nėra, ši vietovė dar slepia daug istorinių mįslių. Anksčiau čia buvo nustatyti trys piliakalniai ir du V-XIII a. kapinynai. Šių dienų archeologiniai tyrimai jau informuoja, jog Gondingoje būta net penkių piliakalnių, spėjama čia buvus senovės gyvenvietę, senajį kelią, žvalgomi ir kiti, dar neregistruoti archeologiniai objektai – nykstantis Ožkuprio piliakalnis, antrasis Varkalių-Nausodžio piliakalnis, dvarvietė, kapinynas, vadinamas Pasklepiais. Archeologų darbas, be abejo, atskleis vis daugiau gilią praeitį menančių paslapčių.


Šiandien  Gondingos archeologinėje-istorinėje vietovėje yra nustatytos šios 18 archeologinių vietų: 

1.    Gondingos piliakalnis, vadinamas Pilies kalnu
2.    Gondingos kapinynas
3.    Gondingos piliakalnis, vadinamas Ožkupriu
4.    Gondingos senovės gyvenvietė
5.    Varkalių piliakalnis su gyvenviete
6.    Nausodžio, Mardosų kapinynas, vadinamas Kapkalniu, Kapukalniu
7.    Varkalių-Nausodžio piliakalnis, vadinamas Pilale, su gyvenviete
8.    Varkalių-Nausodžio piliakalnis II, vadinamas Pilale
9.    Gondingos dvarvietė
10.    Pirma archeologinė radimvietė
11.    Antra archeologinė radimvietė
12.    Senovės kelias
13.    Kryžiaus vieta
14.    Akmens su ženklais vieta
15.    Titnago dirbinių radimvietė
16.    Gondingos šaltinis

17.    Gondingos kabančio tilto vieta
18.    Gondingos daugiakamienio ąžuolo vieta.


2012 metais Varkalių bendruomenės iniciatyva buvo parengtas projektas „Varkalių piliakalnių prieigų sutvarkymas“. 2013 metais jis įgyvendintas: suformuotas Varkalių-Nausodžio piliakalnių kraštovaizdis, įrengta aikštelė, sutvarkytas takas, pastatyti suoleliai, informacinis stendas, nuorodos. Plungės rajono savivaldybė ir UAB „Lietuvos paminklai“ yra parengusi projektą sutvarkyti Gondingos archeologinę-istorinę vietovę ir takais sujungti Gondingos ir Varkalių piliakalnius.


Su aprašymais apie Gondingos vietovę nuo seniausių laikų iki dabar šiame tekste supažindinsime potemėmis:


Enciklopedijų informacija
Šiuolaikinė archeologija
Spauda (archeologija, istorija)
Kraštotyra
Padavimai
Prisiminimai
Gondinga, Oginskiai, Čiurlionis
Gamta
Vaizdų galerija