Žymių datų kalendorius

                                                                  2019 metai


520 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1499) Karklėnai (Nausodžio sen.).
465 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1554) Keturakiai (Žlibinų sen.).
455 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1564) Kuliai.
425 m., kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėti (1594) Šateikiai.
375 m., kai įkurta (1644) Žemaičių Kalvarijos parapinė mokykla.
275 m., kai Plateliuose pastatyta (1744) pirmoji bažnyčia.
265 m., kai Gegrėnuose pastatyta (1754) pirmoji bažnyčia.
215 m., kai įkurta (1804) Kulių parapinė mokykla.
215 m., kai įkurta (1804) Platelių parapinė mokykla.
140 m., kai pastatyti (1879) Plungės dvaro rūmai. Pastatė kunigaikštis Mykolas Oginskis.
100 m.,kai įkurta (1919) Šateikių mokykla.
80 m., kai įkurta (1939) Plungės valstybinė viešoji biblioteka.
70 m., kai įkurtas (1949) Plungės šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“.
65 m., kai įkurta (1954) Stanelių kaimo biblioteka (Paukštakių sen.). 
55 m., kai buvo įkurta (1964) Plungės Liaudies kūrybos gaminių įmonė „Minija“.
25 m., kai įkurtas (1994) Žemaičių dailės muziejus Plungėje.

                                                                          Spalio mėnuo

7 d. sukanka 75 m., kai mirė (1944) Vytautas Mačernis – poetas. Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
10 d. sukanka 115 m., kai gimė (1904) Liudas Truikys – dailininkas, scenografistas. Gimė Pagilaičių kaime (Platelių sen.).
26 d. sukanka 105 m., kai gimė (1914) Leopoldas Daukša – žurnalistas, vertėjas. Mokėsi Plungės gimnazijoje.
30 d. sukanka 170 m., kai mirė (1849) Ambraziejus Pabrėža – kunigas pranciškonas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas. 1802–1807 m. buvo Plungės parapijos vikaras.