GYVENIMO FIZIKAS

Evaldas KAZRAGIS (1955—2016) Iš garsios Plungės Kazragių giminės atšakos. Fizikas, universalių gabumų. Reikėjo suremontuoti automobilį – suremontuodavo. Reikėjo fotografuoti – pradėjo ir greit, išstudijavęs fotoaparato ypatumus, paniro į meninę fotografiją. Sugalvojęs ėmė ir parašė šiuos etiudus, impresijas iš savo gyvenimo, jausdamas, kad viskas eina į pabaigą, nors vos šešiasdešimt sulaukė. O padarė daug...Vilnietis, baigė VU Fizikos fakultetą, dirbo Paminklų konservavimo institute, keturiolika metų įkūręs (su broliu) vedė diskoteką, kai tokių Lietuvoje dar nebuvo, paskui dirbo VU lazerinės spektroskopijos laboratorijos moksliniu bendradarbiu, vėliau paragavo ir pedagogo duonos, patyrė ir ką reiškia verslininko dalia: buvo įmonių Vilniuje ir Kaune savininkas. Keturių vaikų tėvas.

Sunki ir neišgydoma liga, ta pati, kuri pakerta daugumą XX ir XXI a. žmonių, nuskobė ir jį.
                  Koks ilgas kelias, koks pilnas kelias
                  Spalvų ir meilės – praėjo viskas.
                  ...o aš keliauju...

EVALDAS KAZRAGIS – malonus atsitiktinumas literatūrinėje padangėje. Tai fotografuojantis ir rašantis fizikas – pagal išsilavinimą ir pagal gyvenimo būdą. Autorius savo literatūriniuose etiuduose, kurie bičiulių dėka sugulė į knygą GYVENIMO FIZIKAS, švelniai šaiposi ne tik iš savęs, praeinančio laiko, bet ir iš neišvengiamai artėjančios mirties.
Reliatyvumas – tai negailestingas nuosprendis, o kartu didžiausias gyvenimo žavesys ir iššūkis.. Evaldas Kazragis net ir pačią buitiškiausią ir nereikšmingiausią akimirką sugebėdavo paversti kūryba.

Pristatyme dalyvauja knygos sudarytoja ir redaktorė Brone Vinevičienė, leidyklos ANDRENA vadovė Nijolė Petrošienė, ištraukas iš knygos skaitys Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė.