2019 10 07

          Pagal projektą „Geoturas Plungėje“ 2019 m. sukurta „Plungės geoparko“ trasa – projekto „Plungės išmanusis parkas“, įgyvendinto 2015–2016 m., tęsinys.
„Plungės geoparkas“ yra pasaulinio „GeoCaching“ žaidimo dalis.

Daugiau apie žaidimą – www.geocaching.com ir www.geoshop.lt


          „Plungės geoparką“ sudaro aštuonių lobių slaptavietės. Keturi geolobiai įkurdinti greta kultūrinių pastatų, keturi – šalia gamtos objektų. Lobiautojai, radę visas aštuonias slaptavietes ir iš jų surinkę 8 skirtingas medines monetas, kviečiami užsukti į Plungės viešąją biblioteką (Parko g. 7) ir pasiimti monetą keliauninkę (geocoin).          Turą „Plungės geoparkas“ sukūrė Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Geoturas Plungėje“. Sutarties Nr. S/TKR-TL-23(6.108)/2019.


           


2018 12 04

Naudodamasis įvairiais istoriniais šaltiniais – metraščiais, senaisiais žemėlapiais, Biblija, archeologiniais duomenimis, senovės raštais, lietuvių ir kitų šalių mokslininkų tyrimais ir straipsniais, taip pat kalbos lyginamaisiais pavyzdžiais – R. Matulis pateikia hipotezes apie lietuvių tautos kilmę, tvirtindamas, kad lietuviai yra kilę iš pačių seniausių Europos genčių, kad senovėje lietuvių tauta priklausė baltų gentims estijams (aisčiams), taip pat daro prielaidą, kad lietuviai yra senovės geruliai, per karo žygius nukeliavę iki Romos valstybės ir vėl grįžę į šiaurės žemes, į savo gyvenamas girias, kur gyvena iki šiolei.

Rimanto Matulio knygos LIETUVIŲ TAUTOS KILMĖ pristatymas 17 val.


2018 12 04

Virgilijus Vaičiūnas - aukštaitiško kraujo žemaitis, niekada nekalbantis niekaip kitaip, kaip tik žemaitiškai. Drožybos meno išmoko Plungėje, jo kuriamos skulptūraos jau pasiekė ir Ameriką.

HBH savininkė Rada paprašė monės padėrbtė bliūdieliu: ėšskaptoutu, bet ne tekintu. Tēp ė pradiejau dėrbtė vėsuokius indus. Vieliau patem atejė mintės padėrbtė dėdėlius padieklus. Atsėrada daug kuopėjoutuoju – vėsė anus pradiejė dėrbtė ė dabā tabdėrb...


Kviečiame į susitikimą su skulptoriumi, kuris kuria ne tik puodus, bet ir puikiausias išraiškingas skulptūras.


Virgilijaus Vaičiūno knygos IŠ MEDŽIO IŠKIRSTI STEBUKLAI pristatymas
16.00 val.


2018 12 04

Evaldas KAZRAGIS (1955—2016) Iš garsios Plungės Kazragių giminės atšakos. Fizikas, universalių gabumų. Reikėjo suremontuoti automobilį – suremontuodavo. Reikėjo fotografuoti – pradėjo ir greit, išstudijavęs fotoaparato ypatumus, paniro į meninę fotografiją. Sugalvojęs ėmė ir parašė šiuos etiudus, impresijas iš savo gyvenimo, jausdamas, kad viskas eina į pabaigą, nors vos šešiasdešimt sulaukė. O padarė daug...Vilnietis, baigė VU Fizikos fakultetą, dirbo Paminklų konservavimo institute, keturiolika metų įkūręs (su broliu) vedė diskoteką, kai tokių Lietuvoje dar nebuvo, paskui dirbo VU lazerinės spektroskopijos laboratorijos moksliniu bendradarbiu, vėliau paragavo ir pedagogo duonos, patyrė ir ką reiškia verslininko dalia: buvo įmonių Vilniuje ir Kaune savininkas. Keturių vaikų tėvas.

Sunki ir neišgydoma liga, ta pati, kuri pakerta daugumą XX ir XXI a. žmonių, nuskobė ir jį.
                  Koks ilgas kelias, koks pilnas kelias
                  Spalvų ir meilės – praėjo viskas.
                  ...o aš keliauju...

EVALDAS KAZRAGIS – malonus atsitiktinumas literatūrinėje padangėje. Tai fotografuojantis ir rašantis fizikas – pagal išsilavinimą ir pagal gyvenimo būdą. Autorius savo literatūriniuose etiuduose, kurie bičiulių dėka sugulė į knygą GYVENIMO FIZIKAS, švelniai šaiposi ne tik iš savęs, praeinančio laiko, bet ir iš neišvengiamai artėjančios mirties.
Reliatyvumas – tai negailestingas nuosprendis, o kartu didžiausias gyvenimo žavesys ir iššūkis.. Evaldas Kazragis net ir pačią buitiškiausią ir nereikšmingiausią akimirką sugebėdavo paversti kūryba.

Pristatyme dalyvauja knygos sudarytoja ir redaktorė Brone Vinevičienė, leidyklos ANDRENA vadovė Nijolė Petrošienė, ištraukas iš knygos skaitys Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė.